15:02 18/12/2019

Chủ tịch Chứng khoán Rồng Việt muốn bán 17 triệu cổ phiếu

Hà Anh

ông Trần Lệ Nguyên – Chủ tịch Hội đồng Quản trị VDS đăng ký bán 17 triệu cổ phiếu VDS thông qua trung tâm lưu ký chứng khoán, từ ngày 18 đến ngày 31/12/2019

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu VDS từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu VDS từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Trần Lệ Nguyên thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã VDS-HOSE).

Theo đó, ông Trần Lệ Nguyên – Chủ tịch Hội đồng Quản trị VDS đăng ký bán 17 triệu cổ phiếu VDS thông qua trung tâm lưu ký chứng khoán, từ ngày 18 đến ngày 31/12/2019. Mục đích là nhằm giảm tỷ lệ sở hữu tại công ty đại chúng.

Như vậy, nếu giao dịch thành công ông Nguyên sẽ giảm tỷ lệ sở hữu từ 35% xuống còn hơn 18 triệu cổ phiếu, chiếm 18,02%.

Cùng thời gian trên, ông Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Miên Tuấn cũng vừa đăng ký mua 17 triệu cổ phiếu bằng phương thức giao dịch tương tự.

Nhiều khả năng là vụ chuyển nhượng cổ phần của nội bộ lãnh đạo công ty. Nếu thành công, ông Tuấn sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên 17,79% và trở thành cổ đông lớn của VDS.

Trước đó, Chứng khoán Rồng Việt mới thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Nếu mua thành công số lượng cổ phiếu đăng ký trước ngày chốt danh sách cổ đông, ông Tuấn sẽ nhận thêm 5 tỷ đồng cổ tức.

Kết thúc 9 tháng năm 2019, doanh thu hợp nhất của công ty đạt 253 tỷ đồng – tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế lại giảm ½ so với cùng kỳ còn hơn 34 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu VDS giảm 17,98% từ vùng giá cao nhất là 8.900 đồng. Hiện, giá cổ phiếu này giảm 6,16% còn 6.850 đồng/cổ phiếu.