09:36 14/09/2007

Chứng khoán Âu Lạc có chi nhánh Hà Nội

Thuý Lan

Ngày 14/9, Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Lạc khai trương chi nhánh Hà Nội tại số 3B Đặng Thái Thân, Hoàn Kiếm

Ngày 14/9, Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Lạc khai trương chi nhánh Hà Nội tại số 3B Đặng Thái Thân, Hoàn Kiếm.

Chi nhánh Hà Nội sẽ thực hiện hầu hết các nghiệp vụ chứng khoán như: lưu ký và quản lý sổ cổ đông, tư vấn tài chính, cầm cố chứng khoán, ứng trước tiền bán chứng khoán.

Bên cạnh đó, khách hàng được tận hưởng các dịch vụ tiên tiến mà Công ty Chứng khoán Âu Lạc đã và đang triển khai tại Tp.HCM, bao gồm, dịch vụ M-stock tức là dịch vụ tra cứu thông tin chứng khoán và giao dịch chứng khoán qua tin nhắn điện thoại di động, dịch vụ thanh toán đa ngân hàng, dịch vụ đặt lệnh giao dịch qua điện thoại, và đặc biệt dịch vụ E-stock tức là dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến qua internet.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Lạc thành lập vào thời gian cuối năm 2006 theo giấp phép số 23/UBCK-GPHĐKD, với những cổ đông sáng lập là một nhóm chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lãnh vực tài chính chứng khoán.