21:30 16/11/2012

Chứng khoán Delta “sang tên” toàn bộ tài khoản khách hàng

Nhật Nam

Công ty Chứng khoán Delta (DTSC) tự nguyện chuyển giao toàn bộ tài khoản khách hàng cho Công ty Chứng khoán MB (MBS)

Kể từ ngày 14/11/2012, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) thực hiện tiếp nhận và chăm sóc các khách hàng của Công ty Cổ phần Chứng khoán Delta (DTSC).

Đây được coi là một thỏa thuận hợp tác kinh doanh giữa hai công ty nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng đã mở tài khoản và kinh doanh chứng khoán tại DTSC.

Với thỏa thuận này, DTSC tự nguyện chuyển giao và MBS đồng ý kế thừa toàn bộ khách hàng của DTSC nhằm bảo đảm tính liên tục trong hoạt động kinh doanh của khách hàng cũ tại công ty chứng khoán này.

“MBS cam kết cung cấp và trợ giúp các khách hàng nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục chuyển tài khoản từ DTSC sang MBS, đồng thời bảo đảm rằng khách hàng được sử dụng tối đa và theo cách thuận tiện nhất các dịch vụ cũng như sản phẩm giao dịch hiện nay của MBS”, thông báo của MBS cho biết.

Trước đó, ngày 29/10/2012, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định đình chỉ hoạt động DTSC, do đã không đáp ứng các điều kiện về chỉ tiêu an toàn tài chính. Thời hạn đình chỉ từ ngày 29/10/2012 đến ngày 29/4/2013.

Tên cũ của DTSC là Công ty Cổ phần Chứng khoán Cao su (RUBSE). Mới tháng trước, đại hội cổ đông của RUBSE đã thông qua việc đổi tên doanh nghiệp thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Delta. Hội đồng quản trị công ty này cũng thông qua việc miễn nhiệm quyền Tổng giám đốc đối với ông Huỳnh Hồng Vĩnh và Phó tổng giám đốc đối với bà Trần Như Phương, kể từ ngày 31/10.

Doanh thu quý 3/2012 của DTSC đạt 1,2 tỷ đồng, trong đó thu khác đạt 1,021 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tiếp tục lỗ 2,24 tỷ đồng, cùng kỳ năm 2011 lỗ 1,87 tỷ đồng. Lỗ lũy kế 42,18 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/9/2012, công ty âm vốn chủ sở hữu 2,18 tỷ đồng.