11:52 18/12/2016

Chứng khoán Hải Phòng bị phạt 150 triệu đồng

Hà Anh

Chứng khoán Hải Phòng bị phạt 150 triệu đồng - trong đó có nguyên công ty đã bố trí một số cán bộ, nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán

Giao dịch tại Chứng khoán Hải Phòng.<br>
Giao dịch tại Chứng khoán Hải Phòng.<br>
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng - 24 đường Cù Chính Lan, Tp. Hải Phòng.

Theo đó, Chứng khoán Hải Phòng bị phạt 150 triệu đồng - trong đó, phạt 50 triệu đồng do công ty đã bố trí một số cán bộ, nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Đồng thời, phạt tiền 100 triệu đồng do công ty cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định.

Bên cạnh đó, Ủy ban Chứng khoán cũng đưa tình tiết giảm nhẹ là công ty đã khắc phục vi phạm theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trước đó, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Viễn Đông - 80 Võ Văn Tần, Tp.HCM và Công ty Cổ phần Armephaco cũng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định phạt 120 triệu đồng.

Cụ thể, Bảo hiểm Viễn Đông bị phạt 80 triệu đồng do công ty này đã thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các cá nhân để tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng nhưng không gửi hồ sơ đăng ký tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Armephaco bị phạt 40 triệu đồng do công ty nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 12 tháng.