08:21 19/04/2007

Chứng khoán Hàn Quốc gõ cửa thị trường Việt Nam

Tú Uyên

Đã có một vài công ty Việt Nam sẵn sàng niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX)

Trang chủ của KRX.
Trang chủ của KRX.
Trong khuôn khổ triển khai Chương trình hợp tác giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX), ngày 18/4/2007, tại Tp.HCM, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp với KRX tổ chức hội thảo về vấn đề niêm yết trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc.

Đại diện của KRX đã giới thiệu các điều kiện và tiêu chuẩn niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc những điểm lợi của việc niêm yết và những vấn đề liên quan đến việc làm thế nào để một doanh nghiệp có thể thực hiện niêm yết.

Theo ông Chy-Jang Oak, KRX, hiện có khoảng hơn 60 doanh nghiệp Việt Nam đang tiếp cận, tìm hiểu các điều kiện để tham gia niêm yết tại KRX và đã có một vài công ty sẵn sàng gia nhập.

“Chúng tôi đánh giá cao sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, đặc biệt là sự tăng trưởng của các doanh nghiệp niêm yết. Năm nay, Hàn Quốc sẽ dành 600 tỷ Won để đầu tư vào các thị trường chứng khoán nước ngoài, trong đó có Việt Nam”, ông Chy-Jang cho biết.