09:54 28/11/2007

Chứng khoán Quốc gia mua công nghệ Malaysia

Minh Đức

Công ty Chứng khoán Quốc gia (NSI) vừa ký hợp đồng mua giải pháp phần mềm chứng khoán của Công ty Formis Bass (Malaysia)

NSI, FORMIS BASS và Tinh Vân sẽ hợp tác chuyển giao giải pháp phần mềm eBOS/eBETS tại Việt Nam.
NSI, FORMIS BASS và Tinh Vân sẽ hợp tác chuyển giao giải pháp phần mềm eBOS/eBETS tại Việt Nam.
Công ty Chứng khoán Quốc gia (NSI) vừa ký hợp đồng mua giải pháp phần mềm chứng khoán của Công ty Formis Bass (Malaysia).

Đây là một nội dung trong kế hoạch hợp tác chiến lược giữa FORMIS BASS với NSI và Công ty Cổ phần Tư vấn Quản trị doanh nghiệp Tinh Vân (đối tác tư vấn triển khai).

Theo hợp đồng trên, NSI sẽ là công ty chứng khoán Việt Nam đầu tiên sử dụng giải pháp phần mềm eBOS/eBETS của Formis Bass. Sau khi triển khai, NSI sẽ cùng Formis Bass và Tinh Vân hợp tác chuyển giao hệ thống phần mềm này tại Việt Nam.

Với giải pháp phần mềm mới, NSI đã hợp tác với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Quang Trung, Ngân hàng Á Châu để kết nối trực tuyến với các tài khoản của nhà đầu tư tại các ngân hàng trong giao dịch.

Ngoài ra, phần mềm này cũng sẽ hỗ trợ NSI triển khai dịch vụ giao dịch trực tuyến.