23:33 30/11/2007

Chứng khoán SHS chính thức đại hội cổ đông

P.V

Ngày 3/12 tới, Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông lần đầu

SHS có vốn điều lệ 350 tỷ đồng.
SHS có vốn điều lệ 350 tỷ đồng.
Ngày 3/12 tới, Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) sẽ tổ chức họp đại hội đồng cổ đông lần đầu.

Đại hội này nhằm thông qua điều lệ Công ty, phương án hoạt động kinh doanh và bầu Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

Trước đó, ngày 15/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho SHS. Với vốn điều lệ 350 tỷ đồng, SHS được thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh chứng khoán, lưu ký chứng khoán và các hoạt động tư vấn tài chính khác.

Công ty này có trụ sở tại số 162 – 164 Thái Hà, Hà Nội.