08:55 24/09/2007

Chứng khoán tuần qua: Giao dịch tăng đột biến

Hải Bằng

Nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh lượng mua vào với số lượng gấp hơn 4 lần bán ra

Nhà đầu tư đang trở lại sàn.
Nhà đầu tư đang trở lại sàn.
Tuần từ 17 - 21/9, giao dịch tại sàn Tp.HCM sôi động nhất kể từ cuối tháng 4/2007 đến nay, lượng đặt mua, đặt bán đều tăng vọt, tổng trị giá giao dịch tăng lên mức kỷ lục sau một thời gian dài ở mức rất thấp.

Nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh lượng mua vào với số lượng gấp hơn 4 lần bán ra. VN-Index tăng 28,21 điểm, còn HASTC tăng 13,01 điểm sau 5 phiên.

Tại sàn Tp.HCM, lượng đặt bán và đặt mua đều tăng đột biến, nhất là 3 phiên cuối tuần. Ba phiên giữa tuần cầu cao hơn cung khá lớn, lên tới hơn 4,5 - 6,5 triệu chứng khoán/phiên, phiên cuối tuần lượng bán ra tăng vọt làm cho cung cao hơn cầu 3,35 triệu chứng khoán.

Tổng lượng đặt mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đạt 82,09 triệu chứng khoán, tăng 20,6 triệu chứng khoán, hơn 40,36 triệu chứng khoán đặt mua không được khớp lệnh, tăng gần 8 triệu chứng khoán so với tuần trước. Tổng lượng đặt bán cũng tăng mạnh, đạt 69,32 triệu chứng khoán, tăng gần 14 triệu chứng khoán, hơn 27,58 triệu chứng khoán đặt bán không được khớp lệnh.

Tuần qua, lượng đặt mua cao hơn lượng đặt bán rất lớn, lên tới 12,77 triệu chứng khoán, cao hơn tuần trước 5,75 triệu chứng khoán. Tổng khối lượng khớp lệnh 5 phiên cũng tăng vọt, từ 29,874 triệu chứng khoán tuần trước lên 41,717 triệu chứng khoán, tổng trị giá khớp lệnh tăng 1.205,5 tỷ đồng, đạt 3,467 tỷ đồng.

Giao dịch cổ phiếu STB tăng rất mạnh, từ 3,322 triệu cổ phiếu tuần trước lên 8,536 triệu cổ phiếu, đứng đầu thị trường, trị giá khớp lệnh tăng từ 183 tỷ đồng lên 527 tỷ đồng.

Giao dịch cổ phiếu “tân binh” VIC tăng ngoạn mục với 2,327 cổ phiếu, đứng thứ hai thị trường, trị giá 310 tỷ đồng, chủ yếu do nhà đầu tư nước ngoài mua vào với số lượng rất lớn. Phiên 21/9, họ mua 501.990 cổ phiếu VIC, đứng đầu trong số 75 mã chứng khoán họ mua vào. VF1 xếp thứ ba với 2,27 triệu chứng chỉ quỹ, tăng hơn nửa triệu so tuần trước, tổng trị giá 70 tỷ đồng, PVD đạt 1,526 triệu cổ phiếu, trị giá 237 tỷ đồng và PET đạt 1,5 triệu cổ phiếu, trị giá 98 tỷ đồng.

Tại sàn Tp.HCM, qua 5 phiên, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng mạnh, nhất là 3 phiên cuối tuần họ mua vào gấp 2 - 2,5 lần 2 phiên đầu tuần.

Tổng lượng mua vào đạt 6,88 triệu chứng khoán, tăng 3,5 triệu chứng khoán so với tuần trước, tổng trị giá mua đạt hơn 800 tỷ đồng, tăng 435 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài bán 2,11 triệu chứng khoán, tăng gần 400.000 chứng khoán, trị giá bán đạt 184 tỷ đồng.

Tại sàn Hà Nội, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng tăng nhưng không tăng mạnh như ở sàn Hà Nội, họ mua vào 488.400 cổ phiếu, trị giá mua 53,882 tỷ đồng và bán ra 352,300 cổ phiếu, trị giá bán 29,383 tỷ đồng.

Đặc biệt đáng chú ý là nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm đến những cổ phiếu mới lên sàn Tp.HCM như VIC, VNE, PET và RIC. Họ liên tiếp mua vào với số lượng áp đảo so với nhà đầu tư trong nước.

Hơn nữa trong 2 phiên cuối tuần, họ còn tăng mạnh mua vào và ít bán ra, cụ thể: phiên 20/9, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 61 mã chứng khoán các loại, tổng khối lượng 1.959.250 đơn vị, tương đương giá trị 211,349 tỷ đồng, chiếm 23,53% giao dịch toàn thị trường.

Họ bán ra 48 mã chứng khoán với tổng khối lượng 823.660 đơn vị, tổng giá trị 71,2 tỷ đồng, chiếm 7,93% giao dịch toàn thị trường. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư nước ngoài còn giao dịch thỏa thuận bán ra 20.000 cổ phiếu GTA.

Phiên 21/9, nhà đầu tư nước ngoài mua vào 75 mã chứng khoán các loại, với tổng khối lượng 2.057.000 đơn vị, tổng giá trị 238,109 tỷ đồng, chiếm 25,49% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Họ bán ra 40 mã chứng khoán với tổng khối lượng 345.250 đơn vị, tương đương tổng giá trị 25,279 tỷ đồng, chỉ chiếm 2,7% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Trong các mã chứng khoán nhà đầu tư nước ngoài mua vào phiên 21/9, ngoài VIC với 501.990 cổ phiếu, các mã khác như VF1, PET, FPT, và PVD cũng được khối này mua vào nhiều như VF1 255.000 chứng chỉ qu, PET 202.300 cổ phiếu, FPT 159.700 cổ phiếu và PVD 104.940 cổ phiếu.