12:09 15/09/2007

Chứng khoán VNS dự kiến khai trương vào tháng 10

L.Hương

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS vừa được công nhận là thành viên thứ 61 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, kể từ 13/9

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS vừa được công nhận là thành viên thứ 61 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, kể từ 13/9.

Như vậy, kể từ bây giờ, nhà đầu tư có thể đến mở tài khoản giao dịch và lưu ký chứng khoán tại VNS.

Theo lãnh đạo của VNS, tiếp theo việc được công nhận là thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, VNS đang xúc tiến hoàn thiện hồ sơ làm thành viên của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Dự kiến vào cuối tháng 9, VNS có thể giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đầu tháng 10 sẽ giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

Theo kế hoạch, VNS sẽ khai trương cuối tháng 10 tới.