15:24 10/05/2013

Chứng khoán Xuân Thành bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

Hà Anh

Chứng khoán Xuân Thành thông báo bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Tâm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc từ ngày 7/5/2013

Diễn biến giá cổ phiếu VIX trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Diễn biến giá cổ phiếu VIX trong tháng qua - Nguồn: HNX.<br>
Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành (mã VIX-HNX) thông báo bổ nhiệm bà Lê Thị Hồng Tâm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc từ ngày 7/5/2013.

Trước đó, Chứng khoán Xuân Thành công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Bích Diệp và bà Lê Thị Hồng Tâm giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng Quản trị thay cho bà Nguyễn Thị Vụ và bà Lê Phương Thanh; Bổ nhiệm ông Dư Văn Toàn, thay cho bà Đoàn Thị Hương Giang  giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát; bà Trần Thị Hồng Hà và Bùi Thị Hoàn - thành viên Ban kiểm soát thay cho bà Vũ Thúy Hằng và bà lê Thị Hồng Tâm.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 1, doanh thu của VIX đạt 8,5 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 6,1 tỷ đồng, giảm hơn 4 tỷ đồng so với cùng kỳ. EPS đạt 202 đồng.

Năm 2013, VIX dự kiến doanh thu đạt 57,616 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt gần 51 tỷ đồng - trong khi năm 2012 công ty lỗ 51,254 tỷ đồng; EPS đạt 1.365 đồng.

Được biết, HNX đã đưa cổ phiếu VIX bị đưa vào diện bị cảnh báo từ ngày 19/3/2013 do lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012 âm 51,254 tỷ đồng.