22:51 29/06/2021

Chương trình giảm nghèo quốc gia: Kết quả chưa bền vững, chênh lệch giàu nghèo còn lớn

Quang Trung -

Đây là nhận định của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn về Phiên họp toàn thể của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội ngày 29/6...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại phiên họp ngày 29/6 - Ảnh: Quochoi.vn
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại phiên họp ngày 29/6 - Ảnh: Quochoi.vn

Phiên họp toàn thể lần thứ 21 của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến và là phiên họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Đây là phiên họp quan trọng với việc xem xét, thẩm tra, cho ý kiến những vấn đề quan trọng của đất nước để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 58 và trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ nhất.

Tại phiên họp, Ủy ban xem xét, thẩm tra hai nội dung gồm Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo và An sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 và Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội và quản lý sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội năm 2020.

Về Chương trình giảm nghèo, kết quả thực hiện các chính sách, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết chương trình giảm nghèo trong giai đoạn 2016-2020 đã đạt và vượt mục tiêu, chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao. Chương trình đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, nhất là trong bối cảnh kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn.

"Tuy nhiên, kết quả giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo còn cao, chênh lệch về thu nhập, đời sống người giàu - người nghèo còn lớn; một số cơ chế, chính sách chưa thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn; sự chủ động thoát nghèo, phát huy nội lực của hộ nghèo còn hạn chế; nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn", ông Trần Thanh Mẫn cho biết.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh việc xây dựng Chương trình giảm nghèo trong giai đoạn mới cần bảo đảm sự thống nhất với Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

"Việc xây dựng Chương trình giảm nghèo cần được triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo đa chiều; đổi mới thực chất cách tiếp cận trong giảm nghèo bằng các chính sách hỗ trợ có điều kiện, khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của người nghèo, vùng nghèo, nhất là khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số; hoàn thiện chính sách giảm nghèo phù hợp với mô hình tăng trưởng kinh tế đồng thời gắn với mục tiêu phát triển bền vững", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Toàn cảnh phiên họp theo hình thức trực tuyến ngày 29/6 - Ảnh: Quochoi.vn
Toàn cảnh phiên họp theo hình thức trực tuyến ngày 29/6 - Ảnh: Quochoi.vn

Theo ông Mẫn, Nhà nước tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm nguồn lực giảm nghèo, đồng thời huy động tối đa các nguồn lực xã hội, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra là: "Ddân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng".

Về chính sách bảo hiểm xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chỉ ra rằng, Nghị quyết 21 ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020 đã khẳng định và nâng tầm chính sách bảo hiểm xã hội, trở thành trụ cột chính sách của hệ thống an sinh xã hội quốc gia.

Theo ông Mẫn, trong những năm qua, chính sách bảo hiểm xã hội của Việt Nam đã từng bước được hoàn thiện, mở rộng phạm vi bao phủ, tạo cơ hội trong việc tiếp cận, tham gia, thụ hưởng chính sách của người dân.

Tuy nhiên, thực tiễn còn những vấn đề cần quan tâm trong việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội; việc quản lý, sử dụng các quỹ thành phần của quỹ bảo hiểm xã hội; tình trạng chậm đóng, nợ đóng, trốn đóng và trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. 

"Lần thẩm tra này có ý nghĩa rất quan trọng vì đó là một trong những căn cứ để sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội và chuẩn bị thẩm tra đề xuất chi phí quản lý quỹ bảo hiểm xã hội trong 3 năm tới", Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết các nội dung thẩm tra mà Ủy ban xem xét, cho ý kiến tại phiên họp này sẽ là căn cứ quan trọng để các đại biểu Quốc hội khóa XV xem xét, cho ý kiến phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025.