15:59 14/05/2021

Chuyển từ không gian thực sang không gian mạng: Nên coi "bị tấn công và kịp thời khắc phục sự cố là tốt"

Thủy Diệu -

Thay vì coi bị tấn công là kém, bị tấn công là tội, thì coi rằng bị tấn công và phát hiện sớm là tốt, bị tấn công và kịp thời khắc phục sự cố là tốt...

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng chủ trì cuộc họp từ điểm cầu Bộ Thông tin và Truyền thông - 18 Nguyễn Du, Hà Nội.
Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng chủ trì cuộc họp từ điểm cầu Bộ Thông tin và Truyền thông - 18 Nguyễn Du, Hà Nội.

Đề xuất trên được Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng nêu tại Hội nghị trực tuyến nâng cao năng lực quản lý và thực thi triển khai chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng tại địa phương, tổ chức ngày 14/5.

Theo ông Dũng, trong bối cảnh cả thế giới đang chuyển từ không gian thực sang không gian mạng, trong giai đoạn phát triển hiện nay của đất nước, chúng ta hãy cùng nhau thuyết phục các cấp lãnh đạo cho phép thay đổi tư duy về bảo đảm an toàn an ninh mạng.

Cụ thể là thay vì coi "bị tấn công là kém", "bị tấn công là tội", thì hãy coi rằng "bị tấn công và phát hiện sớm là tốt", "bị tấn công và kịp thời khắc phục sự cố là tốt", "bị tấn công và kịp thời rút kinh nghiệm để chia sẻ, cảnh báo cho người khác không bị tấn công một cách tương tự là tốt". 

 

Ngành Thông tin và Truyền thông có thế mạnh là có lực lượng doanh nghiệp công nghệ số đông đảo, có đến 60.000 doanh nghiệp công nghệ số trên toàn quốc. Vì vậy, chúng ta hãy huy động các doanh nghiệp cùng tham gia giải quyết vấn đề của quốc gia và của địa phương. Đây cũng chính là tinh thần của chuyển đổi số.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng cũng nhấn mạnh: chuyển đổi số và an toàn, an ninh mạng là hai mặt của một xu hướng phát triển tất yếu. Do vậy phải chuyển đổi nhanh, bền vững, phải bảo đảm an toàn, an ninh mạng. An toàn, an ninh mạng là cái phanh, không phải để dừng cái xe chuyển đổi số lại, mà là để giúp người lái xe yên tâm nhấn ga đi nhanh hơn. 

Theo ông Dũng, Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển nên nguồn lực là hữu hạn, vì hữu hạn nên ưu tiên cho khía cạnh phát triển trước. Do đó, cần xác định phân loại rõ hệ thống thông tin phải tuyệt đối bảo đảm an toàn, an ninh mạng bằng mọi giá và hệ thống thông tin bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo hình thức quản trị rủi ro. 

Trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia và bảo đảm an toàn an ninh mạng, ở quy mô quốc gia hiện có ba lực lượng nòng cốt là các bộ: Thông tin và Truyền thông, Công an, Quốc phòng. Ở cấp địa phương, các Sở Thông tin và Truyền thông cần chủ động tham mưu cho tỉnh để triển khai một cách tương ứng.

Thứ trưởng Dũng đề nghị Cục Tin học hoá và Cục An toàn thông tin cùng nhau phối hợp chặt chẽ với mỗi Sở Thông tin và Truyền thông đồng thời yêu cầu mỗi Cục cử một cán bộ lãnh đạo, một cán bộ có năng lực theo dõi, đồng hành cùng với Sở, coi việc của Sở là việc của mình, khi có việc gì thì họp trực tuyến ngay. Họp trực tuyến không giải quyết được thì về tận Sở, ở lại Sở, giải quyết xong vấn đề thì mới rút đi. 

“Nguyên tắc một người có thể theo dõi nhiều địa phương, nhưng một địa phương thì chỉ có một người, được hiểu là một người trong ban lãnh đạo Cục và một người về chuyên môn”, Thứ trưởng Dũng nói.

Ông cũng đề nghị Cục An toàn thông tin chủ trì, dự thảo văn bản hướng dẫn các Sở về chức năng, nhiệm vụ về chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng, trình Lãnh đạo Bộ ký ban hành trong tháng 5/2021.