08:41 01/01/2021

Yêu cầu bảo đảm an ninh mạng cho Đại hội 13 của Đảng

Thủy Diệu

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị tăng cường triển khai hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin quan trọng, nhạy cảm trọng tâm

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet cần triển khai các biện pháp kỹ thuật ở mức cao nhất nhằm phát hiện lọc, ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, phát tán thông tin xấu độc - ảnh minh họa.
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet cần triển khai các biện pháp kỹ thuật ở mức cao nhất nhằm phát hiện lọc, ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, phát tán thông tin xấu độc - ảnh minh họa.

Ngày 30/12/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản số 5167/BTTTT-CATTT về việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và các dịp lễ, Tết năm 2021.

Văn bản được gửi cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các tỉnh, thành phố; các tập đoàn, tổng công ty, tổ chức tài chính, ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các đơn vị tăng cường triển khai hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh mạng đối với các hệ thống thông tin quan trọng, nhạy cảm trọng tâm.

Cụ thể, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phân công lực lượng tại chỗ triển khai trực giám sát, hỗ trợ, ứng cứu và khắc phục sự cố an toàn, an ninh mạng 24/7. Yêu cầu các đơn vị chuyên trách, đơn vị cung cấp dịch vụ an toàn, an ninh mạng gia cố, ưu tiên nguồn lực cho nhiệm vụ giám sát và bảo vệ các hệ thống; rà soát các lỗ hổng, điểm yếu trên các hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý, kịp thời cập nhật bản vá và triển khai giải pháp phòng ngừa để tránh bị lợi dụng, khai thác để tấn công. Bảo đảm duy trì, kết nối, kịp thời chia sẻ thông tin với Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông).

Bộ cũng yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, đặc biệt là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet cần triển khai các biện pháp kỹ thuật ở mức cao nhất nhằm phát hiện lọc, ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, phát tán thông tin xấu độc, thông tin vi phạm pháp luật trên hệ thống, hạ tầng mạng lưới thuộc phạm vi quản lý; thực hiện nghiêm và kịp thời các biện pháp xử lý theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Trong trường hợp cần hỗ trợ xử lý, ứng cứu và khắc phục sự cố, đề nghị liên hệ với đầu mối kỹ thuật là Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam và Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia thuộc Cục An toàn thông tin.