19:03 29/11/2019

CII tìm đối tác mới tại dự án Thủ Thiêm River Park

Hà Anh

CII ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định việc mua lại và chuyển nhượng cho bên thứ ba toàn bộ vốn của Shining Armor Limited tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủ Thiêm River Park

Vị trí Thủ Thiêm River Park.
Vị trí Thủ Thiêm River Park.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp HCM (mã CII-HOSE) vừa công bố thông tin một số nội dung tại buổi họp Hội đồng quản trị đã thông qua ngày 27/11/2019.

Cụ thể: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định việc mua lại và chuyển nhượng cho bên thứ ba toàn bộ vốn của Shining Armor Limited tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thủ Thiêm River Park.

Công ty Cổ phần Đầu Tư Bất Động Sản Thủ Thiêm River Park là chủ đầu tư dự án Thủ Thiêm River Park (tên gọi chính thức là The Riverin) tại Khu đô thị Thủ Thiêm, quận 2, Tp HCM. Dự án được phát triển bởi liên doanh giữa CII và Hongkong Land, có diện tích 3,5ha với quy mô 1.140 căn hộ. Dự án khởi công xây dựng từ quý 3/2018 và dự kiến bàn giao vào năm 2021.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị căn cứ tình hình thực tế của Công ty quyết định việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2019 theo hướng thời điểm chi trả không quá 31/03/2020; và tỷ lệ chi trả khoảng 16% bằng tiền mặt.

Chấp thuận cho Công ty CII thành lập Phòng Quản Lý Xây Dựng Dân Dụng để quản lý các dự án bất động sản của các đơn vị thành viên CII.

Trước đó, CII thông báo mua lại trái phiếu trước hạn đã phát hành ngày 5/1/2017 với giá trị là 40 triệu USD theo hình thức phát hành riêng lẻ. Thời gian dự kiến mua lại là ngày 5/1/2020.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu 9 tháng năm 2019 của CII đạt gần 1.472 tỷ đồng, giảm 33,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên nhờ khoản doanh thu tài chính đột biến hơn 1.015 tỷ đồng, tăng 568 tỷ đồng so với cùng kỳ, và khoản thu nhập khác ghi nhận gấp 3 lần cùng kỳ từ 155 tỷ lên 464 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế đạt trên 762 tỷ đồng, gấp 4 lần lợi nhuận đạt được 9 tháng đầu năm ngoái và vượt hơn 6% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/9/2019, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của CII tăng từ 2.361 tỷ đồng lên hơn 2.791 tỷ đồng.