11:05 08/08/2022

CMC Tân Thuận Data Center, Trung tâm Dữ liệu An toàn Việt Nam 2022 có gì?

Khánh Huyền

CMC Tân Thuận Data Center là trung tâm dữ tâm dữ liệu an toàn và hiện đại hàng đầu Việt Nam 2022 do tạp chi IBM bình chọn. Vậy CMC DC Tân Thuận có gì để đạt được điều này?

CMC Tân Thuận Data Center, Trung tâm Dữ liệu An toàn Việt Nam 2022 có gì? - Ảnh 1