16:33 28/04/2012

Cổ đông Habubank “duyệt” đề án sáp nhập vào SHB

Nhật Nam

85,21% trên tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên của Habubank đã thông qua đề án sáp nhập vào SHB

Kế hoạch sáp nhập Habubank vào SHB hiện đã được “một nửa” thông qua; “nửa” còn lại phụ thuộc vào kết quả tại đại hội đồng cổ đông thường niên của SHB vào ngày 5/5 tới.
Kế hoạch sáp nhập Habubank vào SHB hiện đã được “một nửa” thông qua; “nửa” còn lại phụ thuộc vào kết quả tại đại hội đồng cổ đông thường niên của SHB vào ngày 5/5 tới.
85,21% trên tổng số phiếu biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông thường niên của Habubank đã thông qua đề án sáp nhập vào SHB.

Sáng nay (28/4), Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 21. Một nội dung quan trọng được đưa ra tại đây, đang thu hút sự chú ý của thị trường, là kế hoạch sáp nhập vào Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Đại hội này có sự hiện diện của các cổ đông sở hữu 249.737.159 cổ phần trên tổng số 405.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 61.66 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Habubannk.

Theo báo cáo của lãnh đạo Habubank tại đại hội, ngân hàng này đang đứng trước khó khăn với nợ xấu ở mức cao, ảnh hưởng đến tình hình và hiệu quả hoạt động kinh doanh.
 
Cụ thể, dữ liệu công bố tại đại hội cho thấy, tính đến 31/12/2011, nợ xấu của Habubank là 4,42%, cao hơn nhiều so với mức bình quân ngành là khoảng 3,4%. Và tính đến 29/2/2012, dựa trên báo cáo tài chính được kiểm toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), con số nợ xấu lên đến 16,06%; còn theo đánh giá đặc biệt theo quan điểm mức độ rủi ro tiềm ẩn thì tỷ lệ này lên đến 32,06%.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu phải tái cơ cấu lại ngân hàng này, và hướng sáp nhập vào ngân hàng khác được đặt ra, cụ thể ở đây là vào SHB, và được trình đại hội đồng cổ đông lần này.

Có một điểm được lưu ý là nếu tiến hành sáp nhập, có thể cả hai ngân hàng sẽ không chi trả cổ tức trong 2 - 3 năm tới. Một số ý kiến cổ đông còn hoài nghi về năng lực tài chính của đối tác sáp nhập là SHB, liệu có đủ sức “gánh vác” việc sáp nhập này không, đặc biệt là đảm bảo sức khỏe, hiệu quả của ngân hàng sau sáp nhập…?

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng, 85,21% trên tổng số phiếu biểu quyết đã đồng ý thông qua phương án sáp nhập Habubank vào SHB kèm theo đề án sáp nhập, hợp đồng sáp nhập và điều lệ ngân hàng sau sáp nhập.

“Liên quan đến việc sáp nhập Habubank và SHB, các cổ đông cùng nhất trí rằng kế hoạch sáp nhập sẽ giúp hai ngân hàng trở thành một định chế tài chính vững mạnh và có sức cạnh tranh mạnh hơn trên thị trường với quy mô vượt trội về tài chính, hệ thống nhân sự và mạng lưới, do đó sẽ đem lại nhiều lợi ích to lớn hơn cho bản thân hai ngân hàng, các đối tác, cổ đông và khách hàng”, thông cáo phát đi chiều nay của Habubank cho hay.

Như vậy, kế hoạch sáp nhập Habubank vào SHB hiện đã được “một nửa” thông qua. “Nửa” còn lại phụ thuộc vào kết quả tại đại hội đồng cổ đông thường niên của SHB vào ngày 5/5 tới.