18:14 28/12/2009

Cổ phần hóa 16 doanh nghiệp ngành nông nghiệp

Bảo Anh

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa 16 doanh nghiệp

Tổng công ty chè Việt Nam là 1 trong 11 doanh nghiệp phải cổ phần hóa theo yêu cầu của Thủ tướng.
Tổng công ty chè Việt Nam là 1 trong 11 doanh nghiệp phải cổ phần hóa theo yêu cầu của Thủ tướng.
Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa 16 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ này.

Trường hợp đến ngày 1/7/2010 chưa cổ phần hóa được thì phải chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tiếp tục cổ phần hóa sau năm 2010.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu triển khai cổ phần hóa tại 11 tổng công ty nhà nước, gồm: Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam, Chè Việt Nam, Xây dựng nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủy sản Hạ Long, Thủy sản Việt Nam, Hải sản Biển Đông, Rau quả nông sản, Mía đường 1, Mía đường 2, Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và thủy lợi, Vật tư nông nghiệp.

5 công ty sẽ được cổ phần hóa trong đợt này, gồm: Công ty Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm Hà Nội (Tổng công ty Rau quả, nông sản), Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và thủy lợi Mê Kông (Tổng công ty Cơ điện - Xây dựng nông nghiệp và thủy lợi), MDF Gia Lai và Ván dăm Thái Nguyên (Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam), Mía đường Trà Vinh (Tổng công ty Mía đường 1).

Ngoài ra, Thủ tướng cũng cho phép Bộ giữ nguyên hai đơn vị hạch toán phụ thuộc là Xí nghiệp Chăn nuôi và Thức ăn gia súc An Khánh, Trung tâm kỹ thuật lợn giống Trung ương của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam để sắp xếp cùng Công ty mẹ - Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam .

Đối với Xí nghiệp Truyền giống gia súc và Phát triển chăn nuôi miền Nam sẽ được chuyển về làm đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam và sẽ thực hiện sắp xếp cùng Công ty mẹ - Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam.

Riêng Công ty Xây và Tư vấn mía đường (Tổng công ty Mía đường 1) được Thủ tướng cho phép giải thể hoặc phá sản.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo phương án sắp xếp Tổng công ty Dâu tằm tơ trong quý 1/2010.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, chuyển đổi các doanh nghiệp nêu trên và quyết định chuyển đổi các tổng công ty nhà nước sang hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con.