10:51 22/10/2007

WB kêu gọi đổi mới ngành nông nghiệp để giảm nghèo

Thùy Linh

Đầu tư nhiều hơn vào nông nghiệp tại các nền kinh tế đang chuyển đổi sẽ quyết định lợi ích của 600 triệu nông dân nghèo

Đói nghèo ở nông thôn chiếm khoảng 82% tổng số đói nghèo ở các nền kinh tế đang chuyển đổi.
Đói nghèo ở nông thôn chiếm khoảng 82% tổng số đói nghèo ở các nền kinh tế đang chuyển đổi.
Ngày 19/10, Báo cáo phát triển thế giới 2008 của Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định rằng đầu tư nhiều hơn vào nông nghiệp tại các nền kinh tế đang chuyển đổi, phần lớn ở châu Á, sẽ quyết định lợi ích của 600 triệu nông dân nghèo sống ở những nước này.

Ông Robert B. Zoellick, Chủ tịch WB nói: “Đói nghèo ở nông thôn chiếm khoảng 82% tổng số đói nghèo ở các nền kinh tế đang chuyển đổi. Cần chú trọng hơn vào nông nghiệp khi xem xét sức ép về dân số, giảm quy mô nông trại, khan hiếm nước và ô nhiễm môi trường, và nhu cầu phát triển các khu vực có tỉ lệ đói nghèo tụt hậu cao.”

Ở những nền kinh tế đang chuyển đổi như Trung Quốc, Ấn Độ và Ma-rốc, nông nghiệp đóng góp khoảng 7% vào tăng trưởng GDP từ năm 1995 đến năm 2003 mặc dù ngành này chiếm 13% của nền kinh tế và thu hút hơn một nửa lượng lao động.

Báo cáo khuyến nghị rằng ở những nước này với khoảng 2,2 tỷ người đang sống ở nông thôn, chương trình nông nghiệp nên tập trung vào việc giảm khoảng cách trong thu nhập nông thôn – thành thị và tăng thu nhập cho người nghèo ở vùng nông thôn.

Theo Báo cáo phát triển thế giới, tăng trưởng GDP bắt nguồn từ nông nghiệp sẽ có hiệu quả cao hơn 4 lần trong việc xóa đói nghèo cho những người nghèo nhất, so với tăng trưởng GDP từ các nguồn khác.

Bản báo cáo cũng cho nông nghiệp có thể là con đường thoát đói nghèo cho hàng triệu người ở khu vực nông thôn mà nếu không có thì họ sẽ bị tụt hậu trong các nền kinh tế đang chuyển đổi. Một cách xóa đói nghèo là thông qua các cuộc cách mạng nông nghiệp giá trị cao. Có thể khuyến khích đa dạng hóa ngành nghề như nghề làm vườn giá trị cao, chăn nuôi gia cầm, cá và các sản phẩm sữa thông qua các cuộc cải cách giá và xem xét lại trợ cấp cho ngũ cốc.

Về phần mình, WB đã cam kết tăng cường hỗ trợ cho nông nghiệp và phát triển nông thôn sau khi đã giảm các khoản vay cho ngành này trong thập kỷ 80 và 90. Năm tài khóa 2007, khoản cam kết cho nông nghiệp đã đạt 3,1 tỉ USD, tăng liên tiếp trong vòng 4 năm.