Cổ phiếu chứng khoán tăng mạnh tuần đầu năm 2021

Thị trường có tuần giao dịch đầu tiên của năm mới vô cùng khởi sắc, trong đó nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán như VDS, BSI, AGR... vẫn hút mạnh dòng tiền...

Thuỷ Tiên

10/01/2021 17:46

Cổ phiếu công ty chứng khoán tăng mạnh tuần đầu năm 2021 - Ảnh 1.

Cổ phiếu công ty chứng khoán tăng mạnh tuần đầu năm 2021 - Ảnh 2.

Cổ phiếu công ty chứng khoán tăng mạnh tuần đầu năm 2021 - Ảnh 3.

Cổ phiếu công ty chứng khoán tăng mạnh tuần đầu năm 2021 - Ảnh 4.

Cổ phiếu công ty chứng khoán tăng mạnh tuần đầu năm 2021 - Ảnh 5.

Cổ phiếu công ty chứng khoán tăng mạnh tuần đầu năm 2021 - Ảnh 6.

Cổ phiếu công ty chứng khoán tăng mạnh tuần đầu năm 2021 - Ảnh 7.

Cổ phiếu công ty chứng khoán tăng mạnh tuần đầu năm 2021 - Ảnh 8.

Cổ phiếu công ty chứng khoán tăng mạnh tuần đầu năm 2021 - Ảnh 9.