12:23 22/12/2008

Cổ phiếu HAGL tăng kịch trần trong ngày “chào sàn”

Thu Thủy

Ngày 22/12, gần 180 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai đã chính thức được giao dịch trên sàn Tp.HCM

Cổ phiếu của HAGL đã tăng hết biên độ cho phép trong ngày giao dịch đầu tiên tại sàn Tp.HCM.
Cổ phiếu của HAGL đã tăng hết biên độ cho phép trong ngày giao dịch đầu tiên tại sàn Tp.HCM.
Ngày 22/12, gần 180 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai – HAGL (HAG-HOSE) đã chính thức được giao dịch trên sàn Tp.HCM.

Trong ngày “chào sàn”, cổ phiếu HAG được giao dịch với giá cao nhất là 48.000 đồng, giá thấp nhất là 45.000 đồng và giá đóng cửa là 48.000 đồng/cổ phiếu – tăng kịch trần so với giá tham chiếu 40.000 đồng/cổ phiếu.

Khối lượng giao dịch khớp lệnh thành công đạt 2.830 cổ phiếu, dư mua của cổ phiếu này đạt 315.840 đơn vị.

Tổng giá trị vốn hóa thị trường tính theo số cổ phiếu đang lưu hành của HAG đạt hơn 8.631 tỷ đồng.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2008 của HAGL, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 1.595,93 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế đạt 943,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 708,752 tỷ đồng - trong đó, lợi ích của cổ đông thiểu số là 51,151 tỷ đồng, lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đạt hơn 657,6 tỷ đồng - lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) của công ty đạt 3.657 đồng.

Tính đến ngày 30/9/2008, tổng tài sản của HAGL đạt hơn 9.579 tỷ đồng, tăng 51,21% so với đầu năm 2008. Tổng thặng dư vốn cổ phần của HAGL đạt hơn 1.559,59 tỷ đồng.

Hiện HAGL có 4 khách sạn và khu nghỉ dưỡng với tổng giá trị tài sản gộp là 42 triệu USD, tương đương khoảng 714 tỷ đồng (tỷ giá 17.000 đồng/USD). Trong khi đó, khối bất động sản của công ty có 19 dự án với giá trị 654 triệu USD, tổng giá trị lợi nhuận được HAGL ước tính có khả năng thu được khi hoàn thành dự án và bán sản phẩm là 608 triệu USD.