18:43 28/05/2018

Cổ phiếu HVG bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt

Hà Anh

Cổ phiếu HVG vào diện kiểm soát đặc biệt từ ngày 4/6 tới do công ty này tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin

HVG bất ngờ lỗ gấp 10 lần sau khi kiểm toán.
HVG bất ngờ lỗ gấp 10 lần sau khi kiểm toán.

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) quyết định về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã HVG-HOSE) vào diện kiểm soát đặc biệt.

Cụ thể: HOSE đưa cổ phiếu HVG vào diện kiểm soát đặc biệt từ ngày 4/6 tới do công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo do vi phạm công bố thông tin.

Cổ phiếu HVG sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch, cổ phiếu này chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận, kể từ ngày 4/6/2018.

Trước đó, HOSE đưa cổ phiếu HVG vào diện bị kiểm soát, kể từ ngày 26/1/2018. Nguyên nhân mà HOSE đưa ra là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2016 và năm 2017 lần lượt là -49,3 tỷ và -712,96 tỷ đồng căn cứ trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2016 và 2017.

Cổ phiếu HVG sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch và chỉ được giao dịch vào buổi chiều của ngày giao dịch, kể từ ngày 26/1/2018. Căn cứ giải trình của công ty, HOSE sẽ thông báo về việc cổ phiếu của công ty được giao dịch toàn bộ thời gian trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát.