00:47 21/10/2019

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 14-18/10: Sự trở lại của FLC

Thủy Tiên

Sau thông tin cổ phiếu của Bamboo Airways sẽ được lên sàn vào đầu năm 2020, dòng tiền lớn đổ vào FLC khiến mã này tăng kịch biên độ liên tục 5 phiên

Diễn biến vnindex tuần 14 tháng 10 đến 18 tháng 10

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hose tuần 14 tháng 10 đến 18 tháng 10

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE tuần 14 tháng 10

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE tuần 14 tháng 10

Diễn biến hnxindex tuần 14 tháng 10 đến 18 tháng 10

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hnx tuần 14 tháng 10 đến 18 tháng 10

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HNX tuần 14 tháng 10

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HNX tuần 14 tháng 10

Diễn biến upcomindex tuần 14 tháng 10 đến 18 tháng 10

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên upcom tuần 14 tháng 10 đến 18 tháng 10

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn Upcom tuần 14 tháng 10

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sànUPCOM tuần 14 tháng 10