20:53 22/12/2019

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 16-20/12: Nổi sóng Penny

Thủy Tiên

Tuần qua, nhóm cổ phiếu tăng mạnh nhất là nhóm cổ phiếu nhỏ có tính đầu cơ cao, trong đó nổi bật nhất là FIT. Nếu không có những diễn biến lạ, mã này thậm chí sẽ thành mã tăng giá mạnh nhất trên HOSE trong năm 2019

Diễn biến vnindex tuần 16 tháng 12 đến 20 tháng 12

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hose tuần 16 tháng 12 đến 20 tháng 12

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE tuần 16 tháng 12

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE tuần 16 tháng 12

Diễn biến hnxindex tuần 16 tháng 12 đến 20 tháng 12

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hnx tuần 16 tháng 12 đến 20 tháng 12

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HNX tuần 16 tháng 12

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HNX tuần 16 tháng 12

Diễn biến upcomindex tuần 6 tháng 12 đến 20 tháng 12

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên upcom tuần 16 tháng 12 đến 20 tháng 12

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn Upcom tuần 16 tháng 12

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sànUPCOM tuần 16 tháng 12