11:11 13/10/2019

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh nhất tuần 7-11/10: CMV tăng trần 10 phiên liên tiếp

Thủy Tiên

Mã cổ phiếu CMV đã có 10 phiên tăng trần liên tiếp. Trước đó, mã này thường xuyên rơi vào tình trạng không có giao dịch, tại các phiên tăng trên thanh khoản cũng rất nhỏ

Diễn biến vnindex tuần 7 tháng 10 đến 11 tháng 10

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hose tuần 7 tháng 10 đến 11 tháng 10

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HOSE tuần 7 tháng 10

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HOSE tuần 7 tháng 10

Diễn biến hnxindex tuần 7 tháng 10 đến 11 tháng 10

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên hnx tuần 7 tháng 10 đến 11 tháng 10

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn HNX tuần 7 tháng 10

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sàn HNX tuần 7 tháng 10

Diễn biến upcomindex tuần 7 tháng 10 đến 11 tháng 10

giá trị mua bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trên upcom tuần 7 tháng 10 đến 11 tháng 10

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn Upcom tuần 7 tháng 10

Top 10 cổ phiếu giảm mạnh nhất sànUPCOM tuần 7 tháng 10