10:03 18/08/2019

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh tuần 12-16/8: Lại là GAB và VIS

Thủy Tiên

Thị trường tuần qua tiếp tục chứng kiến sự bật tăng của GAB và VIS tuy nhiên với 1 phiên giảm sàn, GAB đành để VIS chiếm ngôi đầu trong top 10 cổ phiếu tăng nhiều nhất sàn HOSE

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh tuần 12-16/8: Lại là GAB và VIS - Ảnh 1.

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh tuần 12-16/8: Lại là GAB và VIS - Ảnh 2.

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh tuần 12-16/8: Lại là GAB và VIS - Ảnh 3.

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh tuần 12-16/8: Lại là GAB và VIS - Ảnh 4.

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh tuần 12-16/8: Lại là GAB và VIS - Ảnh 5.

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh tuần 12-16/8: Lại là GAB và VIS - Ảnh 6.

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh tuần 12-16/8: Lại là GAB và VIS - Ảnh 7.

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh tuần 12-16/8: Lại là GAB và VIS - Ảnh 8.

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh tuần 12-16/8: Lại là GAB và VIS - Ảnh 9.

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh tuần 12-16/8: Lại là GAB và VIS - Ảnh 10.

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh tuần 12-16/8: Lại là GAB và VIS - Ảnh 11.

Cổ phiếu tăng/giảm mạnh tuần 12-16/8: Lại là GAB và VIS - Ảnh 12.