10:08 20/03/2009

Có thể hủy lệnh qua giao dịch trực tuyến

M.Đức

Đây là cơ chế mới được Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) áp dụng qua bộ sản phẩm giao dịch trực tuyến iTRADE-Pro

Theo giới thiệu của TVSI, với sản phẩm iTRADE-Pro, nhà đầu tư có thể thực hiện nhiều giao dịch mua bán chỉ trong 1 giây.
Theo giới thiệu của TVSI, với sản phẩm iTRADE-Pro, nhà đầu tư có thể thực hiện nhiều giao dịch mua bán chỉ trong 1 giây.
Đây là cơ chế mới được Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI) áp dụng qua bộ sản phẩm giao dịch trực tuyến iTRADE-Pro.

Từ ngày 23/3 tới, TVSI bắt đầu áp dụng tính năng này, hỗ trợ nhà đầu tư có thể thực hiện hủy tức thời các lệnh giao dịch đặt mua/bán chứng khoán, thay đổi hoặc ra quyết định đầu tư mới.

Theo giới thiệu của TVSI, khi sử dụng sản phẩm giao dịch trực tuyến iTRADE-Pro, sau khi đăng nhập và giao dịch, nhà đầu tư có thể hủy lệnh trực tiếp ngay trên cửa sổ lệnh giao dịch; lệnh hủy sẽ được kiểm soát đối chiếu tự động với điều kiện hủy của HOSE và HASTC.

Nếu lệnh hủy của nhà đầu tư đáp ứng điều kiện hủy, với sàn HOSE, lệnh này sẽ đi thẳng trực tiếp vào sàn (trực tuyến) không qua bất kỳ khâu kiểm soát nào. Lệnh giao dịch mua/bán sẽ được hủy trong 1 giây ngay sau khi nhà đầu tư thực hiện xác nhận hủy.

Với sàn HASTC, lệnh hủy sẽ được chuyển thẳng đến đại diện sàn để nhập lệnh hủy. Lệnh giao dịch mua/bán sẽ được xử lý trong 1 phút kể từ khi nhà đầu tư thực hiện xác nhận hủy.

Ngoài tính năng mới trên, TVSI cho biết, với sự ra đời của kết nối trực tuyến HOSE và giao dịch từ xa của HASTC, giao dịch chứng khoán trực tuyến đang có một bước đột phá. Nhà đầu tư có thể thực hiện nhiều giao dịch mua bán chỉ trong 1 giây, bên cạnh các tiện ích hỗ trợ khác như chuyển tiền, ứng tiền trực tuyến, cảnh báo thông tin…