08:59 04/07/2017

Con đường trở thành trợ lý Tổng thống Trump của cô gái 26 tuổi

Thăng Điệp

Dù mới chỉ 26 tuổi, Madeleine Westerhout đã có bàn làm việc riêng ở Nhà Trắng

<br>
<br>