17:53 17/11/2020

Con trai Chủ tịch ngân hàng NCB đăng ký mua 9 triệu cổ phiếu

Nguyên Minh

Cổ phiếu NVB hiện được giao dịch ở mức 8.600 đồng/cổ phiếu

Thông tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, ông Nguyễn Trần Trung Sơn vừa đăng ký mua 9 triệu cổ phiếu NVB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân (NCB).

Ông Nguyễn Trần Trung Sơn là con trai của ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị NCB và bà Trần Hải Anh - Ủy viên Hội đồng quản trị. 

Ông Dũng hiện đang nắm giữ 6,5 triệu cổ phiếu NVB, tương đương 1,6%. Ngoài ra, bà Trần Hải Anh cũng đang nắm giữ vị trí Ủy viên Hội đồng quản trị, số cổ phiếu sở hữu hiện tại là gần 20,2 triệu cổ phiếu tương đương tỷ lệ 4,96%.

Ông Nguyễn Trần Trung Sơn đang nắm 9,16 triệu cổ phiếu NVB, tỷ lệ 2,25%. Nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ nắm giữ của ông Sơn sẽ tăng lên 4,46%. Từ đó, tổng tỷ lệ sở hữu của gia đình Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ tăng lên trên 11%.

Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức thỏa thuận từ ngày 18/11 đến 30/11.

Cổ phiếu NVB hiện đứng giá ở mức 8.600 đồng/cổ phiếu. Tính ở mức giá này, con trai Chủ tịch NCB sẽ cần chi ra 77,4 tỷ đồng để nâng cao tỷ lệ sở hữu.

Con trai Chủ tịch ngân hàng NCB đăng ký mua 9 triệu cổ phiếu - Ảnh 1.

Diễn biến giao dịch cổ phiếu NVB. Nguồn: HNX

Kết thúc quý 3/2020, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của NCB tăng 66% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng tăng 20,1%. Lợi nhuận trước thuế kỳ 9 tháng đạt 28,5 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng trong 9 tháng tăng 5%, đạt 40.054 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn tính đến cuối quý 3 ở mức 74.334 tỷ đồng, trong đó tiền gửi của khách hàng tăng 9% đạt 64.603 tỷ đồng.