07:41 09/09/2021

Công nhận danh hiệu cơ sở sử dụng năng lượng xanh theo tiêu chí của Hà Nội

Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng xanh là xu thế cấp bách mà nhiều quốc gia khẩn trương xây dựng, thực thi các chiến lược, trong đó có Việt Nam...

Chương trình công nhận danh hiệu cơ sở sử dụng năng lượng xanh thành phố Hà Nội.
Chương trình công nhận danh hiệu cơ sở sử dụng năng lượng xanh thành phố Hà Nội.

Phát triển năng lượng xanh, ưu tiên sử dụng hiệu quả nhằm giảm thiểu lượng khí thải nhà kính ra môi trường, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững của quốc gia và toàn cầu đang là mối quan tâm đặc biệt của Hà Nội.

NĂNG LƯỢNG XANH - CHÌA KHÓA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng xanh là xu thế cấp bách mà nhiều quốc gia khẩn trương xây dựng, thực thi các chiến lược, trong đó có Việt Nam. Giai đoạn 2021 - 2030, Việt Nam đặt mục tiêu giảm 8% lượng phát thải khí nhà kính so với kịch bản phát thải thông thường.

Với riêng Hà Nội - một trong hai đầu tàu kinh tế của đất nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế chóng mặt, song song với việc phát triển năng lượng xanh thì thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả là ưu tiên hàng đầu.

Kế hoạch số 75/KH/UBND ban hành ngày 19/3/2021, Hà Nội đặt mục tiêu trong năm 2021, toàn thành phố phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 1% đến 1,5% so với mức năng lượng dự báo nhu cầu; đạt 60% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo quy định; đạt 45 cơ sở, công trình xây dựng trên địa bàn được công nhận sử dụng năng lượng xanh.

Để thực hiện mục tiêu này, Hà Nội đã đẩy mạnh, tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý năng lượng.

Chương trình công nhận danh hiệu cơ sở sử dụng năng lượng xanh thành phố Hà Nội là một trong những kế hoạch của Hà Nội nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng xanh trong sản xuất công nghiệp và công trình xây dựng trên địa bàn thành phố.

Trong năm 2020, Sở Công Thương Hà Nội đã vận động, hướng dẫn trên 80 cơ sở tham gia công nhận danh hiệu cơ sở sử dụng năng lượng xanh theo tiêu chí của thành phố.

Qua đó, đã đánh giá và công nhận danh hiệu cơ sở sử dụng năng lượng xanh cho 42 cơ sở, trong đó, có 19 cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng trọng điểm đã triển khai thực hiện 112 giải pháp, tiết kiệm được 8.130,8 TOE, tương đương 84,01 tỷ đồng trong vòng đời dự án 3 năm. Theo kế hoạch sử dụng năng hiệu quả trong 5 năm tới, 19 cơ sở này sẽ tiết kiệm 8.401,1 TOE, tương đương với 86,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, 11 cơ sở sử dụng nhiều năng lượng cũng đã triển khai thực hiện 48 giải pháp, tiết kiệm được 391,7 TOE, tương đương 3,4 tỷ đồng trong vòng đời dự án 3 năm. Kế hoạch sử dụng năng lượng hiệu quả trong 5 năm tới, 11 cơ sở này sẽ tiết kiệm 652,4 TOE, tương đương với 5,6 tỷ đồng.

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0 TRONG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG

Nối tiếp thành công của chương trình, cuối năm 2021, Hà Nội sẽ tiếp tục trao giải, công nhận danh hiệu cơ sở sử dụng năng lượng xanh thành phố Hà Nội. Chương trình nhận hồ sơ vào quý 3 và tổ chức lễ trao giải vào quý 4 năm nay.

Chương trình nhằm hướng tới thúc đẩy sử dụng năng lượng sạch theo mục tiêu tăng trưởng kinh tế xanh, ổn định và bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng khả năng hội nhập kinh tế thế hệ mới.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tự động hóa, sáng tạo áp dụng công nghệ, công nghiệp thế hệ 4.0 trong hệ thống trang thiết bị và quản lý năng lượng, xây dựng bộ chỉ số hiệu quả năng lượng nhằm nâng cao hệ suất năng lượng cho các hệ thống, công nghệ sử dụng nhiều năng lượng.

Đối tượng tham gia chương trình bao gồm: Thứ nhất, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm có mức tiêu thụ năng lượng hàng năm quy đổi từ 1.000 TOE trở lên đối với cơ sở sản xuất công nghiệp; Có mức tiêu thụ năng lượng hàng năm quy đổi từ 500 TOE trở lên đối với cơ sở là công trình xây dựng.

Thứ hai, công trình xây dựng đang trong giai đoạn thiết kế hoặc vận hành hoặc cải tạo lại có tổng diện tích sàn từ 2.500 m 2 trở lên.
Thứ ba, cơ sở sử dụng nhiều năng lượng trong sản xuất công nghiệp có mức tiêu thụ năng lượng từ 300 TOE (hoặc tương đương với 2.000.000 kWh điện/năm trở lên) đến dưới 1.000 TOE (hoặc tương đương dưới 6.500.000 kWh/năm).

Nhiều lợi ích của chương trình đối với cơ sở xây dựng và mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.
Nhiều lợi ích của chương trình đối với cơ sở xây dựng và mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Theo đó, các cơ sở, công trình xây dựng đạt danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh sẽ được cấp giấy chứng nhận danh hiệu tương ứng với các mức đạt được; tôn vinh, quảng bá hình ảnh rộng rãi trên các phương tiện thông tin của thành phố; ưu tiên tham gia các chương trình xúc tiến, khuyến công, khuyến nông của thành phố theo quy định.

Đồng thời, sẽ được xem xét hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tư vấn tham dự các cuộc thi liên quan đến hiệu quả năng lượng cấp quốc gia hoặc khu vực ASEAN.

Tính qua các năm kể từ khi ra mắt, chương trình đã vận động, hướng dẫn trên 260 cơ sở tham gia đánh giá công nhận danh hiệu cơ sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh, đã công nhận danh hiệu năng lượng xanh cho 108 cơ sở, công trình xây dựng qua các năm.

* Thông tin chi tiết:

Các thông tin về chương trình được đăng tải tại website http://khuyenconghanoi.gov.vn/ và http://veecom.vn/.

Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công thương Hà Nội
Số 176 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 32 23 2971 | (+84) 24 22 33 4455
Email: tietkiemnangluongscthanoi@gmail.com; hailv.ecchanoi@gmail.com

Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (VETS)
Tầng 1, Tòa nhà Sông Đà 9, Nguyễn Hoàng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (+84) 24 22334455
Email: hangnt1@vets.com.vn