08:48 24/08/2011

Công ty Chứng khoán Cao Su bị phạt 125 triệu đồng

Hà Anh

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Cao Su

Ngày 22/8/2011, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 617/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Cao Su.

Cụ thể: Công ty Cổ phần Chứng khoán Cao Su tổ chức lưu giữ không đầy đủ chứng từ theo quy định, vi phạm Điều 44 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chính;

Đồng thời, Công ty này đã không tổ chức, thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 21 Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chính.

Do đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán đã xử phạt 40 triệu đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 18 Nghị định 85/2010/NĐ-CP và phạt 85 triệu đồn theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 18 Nghị định 85/2010/NĐ-CP đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Cao su. Tổng cộng mức phạt tiền là 125 triệu đồng.