18:03 30/06/2015

Công ty chứng khoán được mở room 100% ngay

Nguyễn Hoàng

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty chứng khoán được xác định theo luật chuyên ngành là 100% và có thể triển khai ngay

Các tổ chức đáp ứng điều kiện theo khoản 10 Nghị định 58 có thể sở hữu 100% vốn tại công ty chứng khoán ngay khi Nghị định 60 có hiệu lực.<br>
Các tổ chức đáp ứng điều kiện theo khoản 10 Nghị định 58 có thể sở hữu 100% vốn tại công ty chứng khoán ngay khi Nghị định 60 có hiệu lực.<br>
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty chứng khoán và các tổ chức trung gian được xác định theo luật chuyên ngành là 100% và có thể triển khai ngay, không cần chờ các hướng dẫn khác.

Tại cuộc họp báo chiều ngày 30/6, ông Nguyễn Thành Long, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, Nghị định 60 vừa ban hành quy định tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại các doanh nghiệp thành hai nhóm: Nhóm doanh nghiệp theo pháp luật chuyên ngành và nhóm doanh nghiệp theo các cam kết quốc tế. Đối với tỷ lệ sở hữu tại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, việc mở room 100% có thể triển khai ngay mà không cần các hướng dẫn khác.

“Tỷ lệ sở hữu tại công ty chứng khoán hay định chế trung gian được thực hiện theo Nghị định 60, cụ thể là điều 71 sửa đổi khoản 9, bổ sung khoản 11,12,13. Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 10 - Nghị định 58 thì được mua để sở hữu đến 100% vốn điều lệ của tổ chức kinh doanh chứng khoán, được thành lập tổ chức kinh doanh chúng khoán 100% vốn nước ngoài. Trường hợp không đáp ứng được quy định tại Khoản 10 hoặc là cá nhân thì chỉ được sở hữu dưới 51%. Việc triển khai Nghị định 60 đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán về sở hữu nước ngoài được thực hiện ngay”, ông Long cho biết.

Theo quy định tại Nghị định 60, các doanh nghiệp hoạt động chuyên ngành như ngân hàng thì vẫn tuân theo pháp luật chuyên ngành có hiệu lực mà không cần văn bản hướng dẫn thêm. Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề có điều kiện mà chưa có quy định cụ thể thì áp tỷ lệ sở hữu tối đa 49%.

Đánh giá về mức độ cởi mở trong quy định mới về tỷ lệ sở hữu nước ngoài, ông Long cho rằng quá trình nới lỏng sở hữu được thực hiện có lộ trình thận trọng từ năm 2000-2009, mức trần chung là 30%. Từ năm 2009 đến nay là 49%, cụ thể hóa trong Nghị định 55. Nghị định 60 vừa ban hành là một bước mở rộng tiếp theo và tuân thủ các cam kết quốc tế.

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán Bản Việt, việc nới room theo Nghị định 60 là cởi mở hơn dự kiến khi trước đây kỳ vọng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 65%.

Trường hợp công ty đại chúng hoạt động trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà Việt Nam có cam kết với WTO hoặc các điều ước quốc tế khác, thì thực hiện theo điều ước quốc tế. Điều này dường như cho thấy tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa chính là tỷ lệ được quy định trong các điều ước trên.

“Trong các dự thảo nghị định trước đây mà chúng tôi có được, phần này đề cập đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo Điều lệ doanh nghiệp (nếu công ty đưa ra tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong điều lệ của mình) mà không được phép vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo các điều ước có liên quan với WTO - trong nghị định mới, phần này bị xóa bỏ. Do đó, nếu WTO quy định 100% thì tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa sẽ là 100%.

Theo cách diễn giải này, các doanh nghiệp sẽ phải bãi bỏ tất cả các quy định trước đây liên quan đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong điều lệ doanh nghiệp của mình nếu trái với Nghị định 60 nhưng không cần bổ sung điều lệ doanh nghiệp để tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa”, Chứng khoán Bản Việt nhận định, đồng thời lưu ý rằng điều này sẽ rõ ràng hơn sau khi có các văn bản hướng dẫn chính thức.