10:00 25/06/2007

Công ty chứng khoán tại Trung Quốc được đầu tư ra nước ngoài

Hoài Hương

Các công ty môi giới chứng khoán Trung Quốc muốn đầu tư ra nước ngoài phải có ít nhất 800 triệu Nhân dân tệ

Các công ty quản lý quỹ đầu tư ra nước ngoài phải có vốn ít nhất là 200 triệu Nhân dân tệ và quản lý tài sản trị giá thấp nhất là 20 tỷ Nhân dân tệ.
Các công ty quản lý quỹ đầu tư ra nước ngoài phải có vốn ít nhất là 200 triệu Nhân dân tệ và quản lý tài sản trị giá thấp nhất là 20 tỷ Nhân dân tệ.
Các công ty môi giới chứng khoán Trung Quốc muốn đầu tư ra nước ngoài phải có ít nhất 800 triệu Nhân dân tệ và quản lý một tài sản không dưới 2 tỷ Nhân dân tệ trong những quý gần đây.

Đây là thông tin mà Uỷ ban Quản lý chứng khoán Quốc gia Trung Quốc (CSRC) vừa công bố. Cũng theo quy định mới này, các công ty quản lý quỹ đầu tư ra nước ngoài phải có vốn ít nhất là 200 triệu Nhân dân tệ và quản lý tài sản trị giá thấp nhất là 20 tỷ Nhân dân tệ.

Theo CSRC, các công ty quản lý quỹ và các nhà môi giới Trung Quốc được phép đầu tư chứng khoán ở nước ngoài thông qua Chương trình nhà đầu tư pháp nhân trong nước đủ tiêu chuẩn (QDII).

CSRC vẫn chưa quy định số tiền mà công ty chứng khoán được phép đầu tư ra nước ngoài theo phương án mở rộng của QDII, nhưng cho biết các nhà đầu tư pháp nhân nội địa nên đặt ra một hạn chế và quy mô đầu tư phù hợp. Họ cũng phải đăng ký và báo cáo Tổng cục Quản lý ngoại hối về các khoản đầu tư.

Các nhà môi giới và quỹ chung sẽ được phép đầu tư vào các thị trường đã ký kết với CSRC như Mỹ, Anh, Nhật, Singapore, Australia, Ấn Độ, Hàn Quốc và 26 khu vực khác.