10:07 16/05/2018

Công ty Nhựa An Phát phân phối cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Thụy Miên

Với hơn 1,5 triệu cổ phiếu không chào bán hết, Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát quyết định phân phối lại cho cổ đông hiện hữu.

Hơn 1,5 triệu cổ phần của Anphat Plastic sẽ được phân phối lại cho 8 cổ đông hiện hữu.
Hơn 1,5 triệu cổ phần của Anphat Plastic sẽ được phân phối lại cho 8 cổ đông hiện hữu.

Ngày 15/5/2018, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (Anphat Plastic) đã ra Nghị quyết về việc phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ năm 2018.

Theo đó, giữa tháng 4/2018, Anphat Plastic đã phát hành hơn 83,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ và đã chào bán thành công hơn 82 triệu cổ phiếu, đạt tỷ lệ 98,2%.

Còn lại hơn 1,5 triệu cổ phiếu không bán hết, Anphat Plastic quyết định phân phối lại cho 8 cổ đông hiện hữu với mức giá 14.000 đồng/cổ phần và hạn chế chuyển nhượng số cổ phần này trong vòng một năm.

Thời gian các cổ đông hiện hữu phải nộp tiền mua cổ phần phân phối lại là trước 15h ngày 16/5/2018.

Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường Xanh An Phát tiền thân là Công ty TNHH Anh Hai Duy, được thành lập tháng 9/2002. Tháng 7/2010, cổ phiếu của công ty chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã AAA.

Trong quý 1/2018, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Anphat Plastic là 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 72 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 60 tỷ đồng

Năm 2018, Anphat Plastic đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 6.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 330 tỷ đồng.