12:41 21/07/2012

Công ty Quản lý quỹ đầu tư FPT bị phạt 185 triệu đồng

Hà Anh

SSC đã ban hành quyết định số 581/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư FPT

Ngày 19/7, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định số 581/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Đầu tư FPT.

Nguyên nhân là Quản lý quỹ Đầu tư FPT đã thực hiện giao vốn cho các công ty con, là tổ chức có liên quan với Công ty, vi phạm quy định hiện hành.

Đồng thời, Quản lý quỹ Đầu tư FPT chưa thực hiện lưu ký đầy đủ tài sản của nhà đầu tư ủy thác tại ngân hàng lưu ký, vi phạm quy định hiện hành.

Theo đó, xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 185 triệu đồng đối với công ty này.

Ngoài ra, Quản lý quỹ Đầu tư FPT buộc chấp hành đúng quy định pháp luật về hoạt động của công ty quản lý quỹ theo quy định tại Khoản 7 Điều 19 Nghị định 85/2010/NĐ-CP.