15:33 13/03/2019

CTS muốn trở thành cổ đông lớn của Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu

Hà Anh

CTS đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu HDC, từ ngày 13/3 đến 11/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu HDC trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu HDC trong thời gian qua - Nguồn: HOSE.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (mã CTS-HOSE) thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (mã HDC-HOSE).

Theo đó, CTS đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu HDC, từ ngày 13/3 đến 11/4 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, CTS sẽ nâng sở hữu tại HDC từ hơn 2,11 triệu cổ phiếu, chiếm 4,23% lên 5,11 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,24% lượng cổ phiếu đang lưu hành và qua đó sẽ trở thành cổ đông lớn của HDC.

Hiện tại, cơ cấu cổ đông lớn của HDC gồm có Lucerne Enterprise Ltd, nắm giữ 4.544.367 cổ phiếu, chiếm 9,01%/vốn và ông Đoàn Hữu Thuận - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của HDC nắm giữ 4.259.152 cổ phiếu, chiếm 8,45% vốn điều lệ.

Kết thúc giao dịch ngày 12/3, giá cổ phiếu HDC tăng 4,25% lên mức 15.950 đồng/cổ phiếu với 850.780 cổ phiếu được giao dịch. Tạm tính với mức giá trên, CTS sẽ dự chi khoảng 47,85 tỷ đồng cho 3 triệu cổ phiếu trên.