15:04 18/05/2018

Cử tri "phê" Bộ Văn hoá chỉ tập trung vào các cuộc thi người đẹp

Hà Minh

Theo cử tri Đà Nẵng, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chưa quan tâm đến đời sống văn hóa trong cộng đồng khu dân cư

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết đã ban hành quy định tiêu chuẩn thôn, làng ấp, bản, tổ dân phố văn hóa
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết đã ban hành quy định tiêu chuẩn thôn, làng ấp, bản, tổ dân phố văn hóa

Gửi kiến nghị đến Quốc hội, cử tri Đà Nẵng cho rằng, thời gian qua, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch chỉ tập trung vào các cuộc thi người đẹp, tổ chức các lễ hội, xây dựng các đền thờ, chùa chiền… mà chưa quan tâm đến đời sống văn hóa trong cộng đồng khu dân cư.

Văn bản trả lời của Bộ nêu rõ, xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng khu dân cư là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đời sống cơ sở.

Nhằm quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương thực hiện xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, trong thời gian qua Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các thông tư quy định tiêu chuẩn, trình tự, hồ sơ, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu thi đua gia đình, thôn, làng ấp, bản, tổ dân phố văn hóa và tương đương. Tiêu chuẩn xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị cũng đã được ban hành.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết đang tiếp tục thực hiện đề án "Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020". Quan điểm, nội dung chính của đề án là nhằm khai thác tốt mọi nguồn lực xã hội, đầu tư chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần, mức hưởng thụ và sáng tạo văn hóa cho người dân ở nông thôn thông qua các giải pháp nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, làng văn hóa, hoàn thiện hệ thống thiết chế và chất lượng hoạt động văn hóa-thể thao xã, thôn.

Đề án là giải pháp của ngành văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hiện nay, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đang dự thảo nghị định quy định về xét tặng danh hiệu "gia đình Văn hóa", "khu dân cư văn hóa", dự kiến trình Chính phủ trong quý 2/2018.

Cơ quan trả lời cử tri khẳng định, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch không tổ chức các cuộc thi người đẹp, người mẫu mà chỉ thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động trên. Trong thời gian vừa qua, Bộ đã tăng cường quản lý đối với hoạt động này nhằm đảm bảo hoạt động tổ chức thi hoa hậu được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Quản lý chặt dự án xây tượng đài

Cũng gửi kiến nghị về lĩnh vực văn hoá, cử tri Tp.HCM đề nghị cần kiểm tra, rà soát việc xây dựng tượng đài tại các địa phương hiện nay đầu tư có phù hợp hay không? Trong khi ngân sách Nhà nước nợ công quá nhiều phải vay tiền mới để trả nợ tiền vay cũ.

Văn bản trả lời cho biết, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về mỹ thuật (trong đó có tượng đài).

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về mỹ thuật tại địa phương.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải xin ý kiến bằng văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi cấp phép xây dựng đối với các công trình tượng đài, tranh hoành tráng cấp quốc gia, tượng đài, tranh hoành tráng về Chủ tịch Hồ Chí Minh; tượng đài, tranh hoành tráng xây dựng trong khu di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được Nhà nước xếp hạng.

Như vậy, việc quản lý, phê duyệt chủ trương, quyết định đầu tư, cấp giấy phép xây dựng tượng đài đều thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các bộ, ngành, cơ quan trả lời cử tri giải thích.

Theo Bộ thì vừa qua, ở một số địa phương có một số công trình tượng đài, tranh hoành tráng chưa đạt chất lượng như yêu cầu, quy mô không phù hợp. Trước tình hình đó, Bộ đã có công văn gửi ủy ban nhân dân các tỉnh/thành về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước, đề nghị kiểm tra, rà soát việc xây dựng tượng đài và chỉ đạo, đôn đốc, thực hiện nghiêm túc việc cấp giấy phép xây dựng các công trình tượng đài...

Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát và đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc xây dựng, quản lý tượng đài để đảm bảo các công trình tượng đài đạt chất lượng cao về mỹ thuật, kỹ thuật, đúng quy hoạch và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương.