16:32 07/11/2013

Cục Viễn thông chính thức phản hồi về tăng cước 3G

Thủy Diệu

Sau 20 ngày các nhà mạng tăng giá cước 3G, Cục Viễn thông mới có văn bản phản hồi báo chí

Ngày 16/10, cả ba nhà mạng Viettel, VinaPhone và MobiFone đều điều chỉnh tăng cước 3G, trong đó có gói không giới hạn dung lượng tăng mạnh nhất, tương ứng 40%.<br>
Ngày 16/10, cả ba nhà mạng Viettel, VinaPhone và MobiFone đều điều chỉnh tăng cước 3G, trong đó có gói không giới hạn dung lượng tăng mạnh nhất, tương ứng 40%.<br>
Ngày 6/11, lần đầu tiên Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) chính thức có văn bản phản hồi phản ánh của báo chí về việc tăng giá cước dịch vụ dữ liệu 3G.

Cụ thể, Cục cho biết các doanh nghiệp VMS (MobiFone), VNPT, Viettel là các đơn vị giữ vị trí thống lĩnh thị trường với dịch vụ truy nhập Internet trên mạng di động (dịch vụ dữ liệu 3G).

Và theo quy định tại điều 38 Nghị định 25/2011/NĐ-CP, các doanh nghiệp này phải đăng ký giá cước dịch vụ này với Cục Viễn thông, khi điều chỉnh giá cước 3G. Cục đã có các công văn số 1263/CVT-GCKM, 1264/CVT-GCKM và 1265/CVT-GCKM ngày 04/10/2013 chấp thuận đăng ký giá cước 3G của các doanh nghiệp.

Theo Cục Viễn thông, phần lớn các gói cước có chu kỳ tính cước theo tháng (mỗi doanh nghiệp chỉ có một gói tính theo sử dụng thực tế) nên để thuận tiện trong tính cước, doanh nghiệp thường áp dụng trọn tháng hoặc nửa tháng. Vì vậy khi không áp dụng được từ 1/10/2013 (trước khi có văn bản chấp thuận), doanh nghiệp áp dụng từ ngày 16/10/2013 (nửa sau của tháng).

Sở cứ pháp lý phê duyệt điều chỉnh giá cước dịch vụ dữ liệu 3G là căn cứ vào các quy định của pháp luật về Luật Viễn thông, Luật Giá, Luật Cạnh tranh và các điều ước quốc tế về viễn thông.

Cục Viễn thông cho biết, về sở cứ thực tế, khi xem xét thẩm định giá cước dịch vụ dữ liệu 3G, Bộ Thông tin và Truyền thông đã căn cứ vào giá thành dịch vụ thực tế mà các doanh nghiệp báo cáo theo quy định của Bộ; quan hệ giữa năng lực hạ tầng mạng lưới để cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp (cung) và mức độ sử dụng dịch vụ của khách hàng (cầu); mặt bằng giá cước của khu vực và thế giới; bảo đảm môi trường cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Vì thế, Cục đã chấp thuận đăng ký giá cước của doanh nghiệp ở một mức giá cước cụ thể, không quy định trần tăng giá.

Cục Viễn thông đã nhận được các quyết định điều chỉnh giá cước truy nhập Internet qua mạng di động của ba doanh nghiệp xin phép điều chỉnh đợt này. Các mức giá cước quy định tại các quyết định trên đều đúng như doanh nghiệp đăng ký.

Như vậy, sau 20 ngày các nhà mạng điều chỉnh tăng giá cước 3G và đã không nhận được sự đồng tình, ủng hộ của dư luận, đặc biệt là việc các nhà mạng cùng tăng giá vào ngày 16/10, cùng có gói cước không giới hạn tăng mạnh nhất tới 40%, tạo ra những nghi ngờ về việc ba nhà mạng này bắt tay tăng giá, Cục Viễn thông mới có văn bản phản hồi.

Được biết trong tuần này, nhiều khả năng là vào chiều 8/11, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ họp báo công bố thông tin và giải đáp mọi thắc của dư luận về việc tăng giá 3G của nhà mạng.