13:27 16/12/2018

Cuối năm, nhiều doanh nghiệp lùi ngày thanh toán cổ tức bằng tiền

Hà Anh

VSD thông báo một loạt doanh nghiệp thông báo lùi việc thanh toán cổ tức bằng tiền và cá biệt có những doanh nghiệp đã thay đổi tới 9 lần thời gian trả cổ tức bằng tiền

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu SD6 từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu SD6 từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa cho biết, có một loạt doanh nghiệp thông báo lùi việc thanh toán cổ tức bằng tiền do chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cho cổ đông và cá biệt có những doanh nghiệp đã thay đổi tới 9 lần thời gian trả cổ tức bằng tiền.

Cụ thể: Công ty Cổ phần Simco Sông Đà (mã SDA-HNX) thông báo việc thay đổi lần 4 thời gian trả cổ tức năm 2011 và năm 2013 bằng tiền của cổ phiếu SDA (ngày đăng ký cuối cùng 26/12/2014) sang ngày 14/12/2021 thay vì ngày 14/12/2018 do công ty đã sử dụng nguồn tiền để thanh toán cổ tức năm 2011 và 2013 để đầu tư vào dự án khai thác và chế biến đá marble tại Myanmar.

SDA cho biết, dự án đã hoàn thành đầu tư giai đoạn 1, nhưng gặp khó khăn về tiêu thụ hàng nên chưa thu hồi được vốn đầu tư giai đoạn 1. Do vậy, hiện nay công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức năm 2011 và 2013 cho các cổ đông.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 4 (mã SD4-HNX) hông báo việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền lần 4 của cổ phiếu SD4 (ngày đăng ký cuối cùng: 26/01/2018) sang ngày 24/4/2019 thay vì ngày 17/12/2018 do nguồn tiền thanh toán từ chủ đầu tư tại các công trình mà công ty đang thi công chưa thực hiện được. Do đó, Công ty cổ phần Sông Đà 4 xin được gia hạn thời gian trả cổ tức cho cổ đông.

* Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiến Trung (mã TTZ-HNX) thông báo việc thay đổi lần thứ 2 thời gian chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền của cổ phiếu TTZ (ngày đăng ký cuối cùng 28/2/2018) sang ngày 30/12/2019 thay vì ngày 30/12/2018 do nguồn tiền chi trả cổ tức được công ty dự kiến từ thu hồi công nợ của khách hàng. Tuy nhiên, một số đối tác đã xin lùi thời hạn thanh toán và chưa xác định được thời hạn thanh toán chính xác nên công ty cần có thêm thời gian để cân đối đủ nguồn chi trả.

Mặt khác, hiện tại công ty đang trong quá trình thay đổi trụ sở chính từ Thái Bình lên Hà Nội nên công ty đang tập trung làm việc với các bên liên quan và khách hàng, chuẩn bị các công việc cần thiết cho việc chuyển đổi.

* Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 (mã S96-HNX) thông báo việc thay đổi lần thứ 9 về ngày thanh toán cổ tức năm 2010 bằng tiền của cổ phiếu S96 (ngày đăng ký cuối cùng: 1/7/2011) sang ngày 31/12/2021 thay vì ngày 31/12/2018 do hiện nay công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để trả cổ tức.

Trước đó, SD6 thông báo về việc điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2015 và đợt 1 năm 2016 (ngày đăng ký cuối cùng 24/04/2018) sang ngày 26/4/2019 thay vì ngày 30/11/2018 do công ty chưa đảm bảo dòng tiền để thanh toán cổ tức còn lại năm 2015 và 5% đợt 1 năm 2016 theo kế hoạch đã đề ra.

* Công ty Cổ phần Cầu 12 (mã C12-UpCoM) thông báo việc thay đổi lần thứ 4 thời gian chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền của cổ phiếu C12 (ngày đăng ký cuối cùng 9/1/2018) sang ngày 30/5/2019 thay vì ngày 31/11/2018 do trong thời gian qua, Công ty CP Cầu 12 đã tích cực thu xếp nguồn để trả cổ tức cho cổ đông theo hạn ở trên.

Tuy nhiên, công ty đang khó khăn về nguồn tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh nên đến hạn trả cổ tức trên Công ty chưa có đủ điều kiện để thực hiện. Để tạo thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, công ty đề nghị được tiếp tục điều chỉnh ngày chi trả cổ tức năm 2016 đến ngày 30/05/2019. Đồng thời, ban lãnh đạo công ty cũng xin cáo lỗi với các cổ đông của Công ty vì chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 như đã hẹn.

* Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai (mã DGT-UpCoM) thông báo về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức lần 5 (ngày đăng ký cuối cùng: 9/8/2017) sang ngày 28/6/2019 thay vì ngày 31/12/2018 do công ty chưa chủ động được nguồn tiền như kế hoạch.

Như vậy, lùi thời gian thanh toán cổ tức bằng tiền nhiều nhất tới 9 lần là SD6, lần thứ 5 có DGT, lần 4 có SDA, C12, SD4 và ít nhất là TTZ có hai lần thay đổi thời gian thanh toán cổ tức.