15:07 16/07/2010

CVT chốt danh sách thực hiện quyền mua cho cổ đông

Hà Anh

CVT sẽ phát hành 3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:3 với giá 11.000 đồng/cổ phiếu

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán thông báo ngày 28/7 là thời hạn đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần CMC (mã CVT-HNX).

Theo đó, CVT sẽ phát hành 3.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:3 (1 cổ phiếu được nhận 1 quyền, 4 quyền được mua 3 cổ phiếu mới) với giá 11.000 đồng/cổ phiếu.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 16/8/2010 đến ngày 6/9/2010; thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 16/8/2010 đến ngày 10/9/2010.

Địa điểm thực hiện: đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục  chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký; đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại trụ sở chính Công ty Cổ phần CMC - Phố Anh Dũng, phường Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ.