21:53 03/07/2009

Đã giải ngân được hơn 372 nghìn tỷ đồng vốn hỗ trợ lãi suất

Thu Thủy

Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết, tính đến ngày 2/7, số dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đã đạt 372.272,09 tỷ đồng

Tính đến ngày 2/7, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 85.429,82 tỷ đồng.
Tính đến ngày 2/7, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 85.429,82 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết, tính đến ngày 2/7/2009, số dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đã đạt 372.272,09 tỷ đồng.

Như vậy, so với ngày 25/6/2009, dư nợ cho vay vốn hỗ trợ lãi suất đã tăng thêm 15.206,32 tỷ đồng, tương đương 4,25%.

Trong đó, dư nợ của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đạt 265.800,68 tỷ đồng - tăng 11.234,81 tỷ đồng, tương đương tăng 4,41%; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 85.429,82 tỷ đồng - tăng 2.929,2 tỷ đồng, tương đương tăng 3,55%; nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài đạt 17.419,57 tỷ đồng - tăng 162,92 tỷ đồng, tương đương tăng 0,94%; công ty tài chính đạt 3.622,03 tỷ đồng - tăng 879,4  tỷ đồng, tương đương tăng 32,06%.

Đối với số dư nợ phân theo đối tượng khách hàng vay vốn, tính đến ngày 2/7, doanh nghiệp nhà nước đã vay 57.590,49 tỷ đồng - tăng 2.352,38 tỷ đồng, tương đương 4,25% so với ngày 25/6/2009.

Doanh nghiệp ngoài nhà nước gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… đã vay 246.071,85 tỷ đồng. Hộ sản xuất vay 68.609,75 tỷ đồng.