17:41 17/04/2009

Đã giải ngân gần 237 nghìn tỷ đồng vốn hỗ trợ lãi suất

Thu Thủy

Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết, tính đến ngày 17/4, số dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đã đạt 236.820 tỷ đồng

Tính đến ngày 17/4, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 50.316 tỷ đồng.
Tính đến ngày 17/4, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 50.316 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết, tính đến ngày 17/4, số dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đã đạt 236.820 tỷ đồng.

Như vậy, so với dư nợ tính đến ngày 10/4/2009, dư nợ cho vay của chương trình này đã tăng thêm 18.396 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 8,42%.

Trong đó, dư nợ cho vay của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đạt 175.934 tỷ đồng, tăng 13.678 tỷ đồng, tương ứng 8,42%; dư nợ cho vay của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 50.316 tỷ đồng, tăng 4.188 tỷ đồng, tương đương 9,07%; nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài đạt 10.096 tỷ đồng, tăng 427 tỷ đồng, tương ứng 4,41%; công ty tài chính đạt 474 tỷ đồng, tăng 103 tỷ đồng, tương đương 27,76%.

Trước đó, ngày 4/4, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 443/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng để thực hiện đầu tư mới phát triển sản xuất kinh doanh, kết cấu hạ tầng.

Thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng. Việc hỗ trợ lãi suất được thực hiện từ ngày 1/4/2009 đến ngày 31/12/2011.

Mức lãi suất hỗ trợ tiền vay là 4%/năm, tính trên số tiền vay và thời hạn cho vay thực tế trong khoảng thời gian nói trên. Khi thu lãi tiền vay, các ngân hàng thương mại, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, công ty tài chính giảm trừ số lãi tiền vay được hỗ trợ cho khách hàng.

Đến ngày 7/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 05/2009/TT-NHNN, quy định chi tiết thi hành việc hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn.

Theo Ngân hàng Nhà nước, tính đến ngày 14/4/2009, lãi suất giao dịch bình quân bằng VND trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng có xu hướng tăng nhẹ ở các kỳ hạn ngắn (qua đêm và 1 tuần).

Lãi suất bình quân các kỳ hạn còn lại (2 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng) có xu hướng giảm nhẹ so với tuần trước đó. Mức giảm lớn nhất là 1%/năm (kỳ hạn 12 tháng). Lãi suất bình quân qua đêm là 6,53%/năm, lãi suất các kỳ hạn còn lại dao động trong khoảng từ 7,2%/năm đến 8,35%/năm.