06:00 22/08/2021

Đã giảm đóng hơn 323 tỷ đồng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Phúc Minh -

Tính đến ngày 19/8, cơ quan bảo hiểm xã hội đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 277 đơn vị, với trên 46.000 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, với số tiền 323,9 tỷ đồng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thông tin về kết quả triển khai Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách hỗ trợ tới người lao động và người sử dụng lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, tính đến hết ngày 19/8, cơ quan này đã tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho 277 đơn vị với 46.407 lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Số tiền được tạm dừng đóng là 323,9 tỷ đồng tại 38/63 tỉnh, thành phố.

Đồng thời, đã xác nhận danh sách cho 346.871 lao động của 18.813 đơn vị sử dụng lao động để hưởng các chính sách hỗ trợ tại 61/63 tỉnh, thành phố.

Trong đó gồm: 237.368 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 17.332 đơn vị; 20.383 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người của 746 đơn vị; 895 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm của 5 đơn vị.

Ngoài ra có 38.982 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 của 443 đơn vị, được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc; 32.786 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất của 145 đơn vị.

Bên cạnh đó, có 16.457 người lao động được người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất (đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng) của 142 đơn vị.

Riêng tại địa bàn Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh cho biết, tính đến ngày ngày 20/8, tổng kinh phí Hà Nội đã thực hiện cho an sinh xã hội, chăm lo cho người lao động, người khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 là 460 tỷ đồng.

Cùng với việc triển khai hỗ trợ các nhóm đối tượng theo Nghị quyết 68, Hà Nội đã bổ sung rà soát 10 nhóm đối tượng khó khăn và ban hành Nghị quyết 15/NQ-HĐND quy định một số chính sách đặc thù của thành phố hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Đến nay đã thực hiện hỗ trợ được 190 tỷ đồng.

TP. Hà Nội cũng đã bổ sung 500 tỷ đồng uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố để cho vay, giải quyết việc làm cho người lao động nhằm phục hồi sản xuất kinh doanh.

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội cũng tham gia hỗ trợ các đối tượng chính sách bằng nhiều hình thức với gần 30 tỷ đồng; công đoàn các cấp chăm lo cho hơn 40.000 lượt người lao động với số tiền gần 50 tỷ đồng…