06:00 19/08/2021

Hà Nội đã hỗ trợ hơn 1,6 triệu người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Phúc Minh -

Thông qua gói hỗ trợ an sinh của Chính phủ và chính sách đặc thù của thành phố, đến nay Hà Nội đã có quyết định hỗ trợ cho hơn 1,63 triệu người, với tổng số tiền hơn 276 tỷ đồng. Hiện số tiền đã chi trả là hơn 224 tỷ đồng...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, đến cuối ngày 18/8, trên địa bàn TP. Hà Nội có thêm nhiều đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được thụ hưởng các chính sách hỗ trợ an sinh. 

Trong đó, với gói hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ (gói 26.000 tỷ đồng) cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, hiện toàn TP. Hà Nội đã có gần 1,48 triệu người hưởng chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, với tổng kinh phí hơn 101 tỷ đồng, bảo đảm 100% số người đủ điều kiện đã được thụ hưởng chính sách này.

Về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, đã có 3.449 người được thụ hưởng với số tiền gần 24 tỷ đồng.

Một số chính sách khác cũng đã được thành phố tháo gỡ vướng mắc để tạo điều kiện cho nhiều người có cơ hội thụ hưởng. Tính đến ngày 18/8, toàn thành phố đã có 4.151 người tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương có quyết định hưởng chính sách hỗ trợ, với số tiền hơn 11,7 tỷ đồng. Trong đó, có 3.805 người đã nhận tiền với hơn 10,8 tỷ đồng.

Riêng nhóm lao động tự do đã có gần 22.000 người có quyết định hỗ trợ với số tiền gần 33 tỷ đồng, trong số đó gần 14.000 người đã nhận kinh phí hỗ trợ với số tiền hơn 20,4 tỷ đồng.

Với chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế, hiện đã đến với 9.130 người, với kinh phí hơn 13,2 tỷ đồng, trong đó có 8.752 đã nhận tiền hỗ trợ với kinh phí gần 12,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, về chính sách hỗ trợ người lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất đã đến với 2.394 người lao động, kinh phí là gần 10,6 tỷ đồng…

Đối với chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND quy định một số chính sách đặc thù của TP. Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tính đến ngày 18/8, toàn thành phố đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho hơn 43.000 trường hợp, với tổng kinh phí hơn 43 tỷ đồng...

Ngoài ra, các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố đã hỗ trợ khó khăn đột xuất ngoài các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho gần 70.000 lượt người với kinh phí gần 40 tỷ đồng.

Như vậy, thông qua các chính sách chung và đặc thù của thành phố, đến nay Hà Nội đã có quyết định hỗ trợ về nguồn lực, chính sách an sinh xã hội cho hơn 1,63 triệu người dân, người lao động trên địa bàn, với tổng số tiền hơn 276 tỷ đồng. Trong đó, số tiền đã chi trả cho người thụ hưởng là hơn 224 tỷ đồng.