11:47 25/02/2013

“Đại gia” chứng khoán một thời sắp phải hủy niêm yết

Thu Thủy

Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu SBS tại HOSE là 22/3/2013 và ngày hủy niêm yết có hiệu lực là 25/3/2013

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2012 của SBS cho thấy, vốn 
chủ sở hữu của công ty này âm 243 tỷ đồng, với mức lỗ năm 2012 là 127 tỷ
 đồng.
Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2012 của SBS cho thấy, vốn chủ sở hữu của công ty này âm 243 tỷ đồng, với mức lỗ năm 2012 là 127 tỷ đồng.
Ngày 23/2/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM đã có thông báo số 136/2013/TB-SGDHCM về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (mã SBS-HOSE).

Theo đó, ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu SBS tại HOSE là 22/3/2013 và ngày hủy niêm yết có hiệu lực là 25/3/2013.

Theo HOSE, lý do khiến cổ phiếu SBS bị hủy niêm yết vì báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2012 của công ty này có lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2012 là 1.767,76 tỷ đồng, vượt quá vốn điều lệ thực góp là 1.266,6 tỷ đồng.

Số lượng cổ phiếu hủy niêm yết là 126,66 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị cổ phiếu theo mệnh giá là 1.266,6 tỷ đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2012 của SBS cho thấy, vốn chủ sở hữu của công ty này âm 243 tỷ đồng, với mức lỗ năm 2012 là 127 tỷ đồng.

Trước đó, cổ đông công ty SBS đã bác bỏ phương án tái cấu trúc, hoạt động công ty và chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi.

Được biết, 110 triệu cổ phiếu SBS đã được giao dịch lần đầu tiên trên sàn chứng khoán niêm yết ngày 5/7/2010 với giá tham chiếu 38.000 đồng/cổ phiếu.

Đến phiên 25/2/2013, giá tham chiếu của cổ phiếu SBS ở mức 2.800 đồng/cổ phiếu, dù có thời điểm cổ phiếu này xuống dưới 1.000 đồng/cổ phiếu.

SBS từng được xem là một trong những công ty chứng khoán lớn, với thị phần môi giới trên hai sở giao dịch chứng khoán đứng top 10. Tuy nhiên, với tình hình kinh doanh khó khăn, lỗ lũy kế lớn, rồi thay máu nhân sự chủ chốt,… thu gọn quy mô kinh doanh nhưng tình hình vẫn không được cải thiện nhiều.