09:56 15/04/2011

Đại hội cổ đông lần hai của KLS lại thất bại

N.H

Chỉ có 28,55% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội cổ đông lần hai của KLS

Đại hội cổ đông lần hai của KLS vắng hoe (ảnh chụp lúc 9h10')
Đại hội cổ đông lần hai của KLS vắng hoe (ảnh chụp lúc 9h10')
Phiên họp đại hội cổ đông lần hai của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kim Long (KLS) sáng nay (15/4) lại thất bại vì không đủ số cổ phần biểu quyết tham dự.

Cụ thể, đến 9h, theo thông báo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu, chỉ có 28,55% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự. Theo quy định, lần tổ chức đại hội cổ đông lần hai phải có ít nhất 51% số phiếu có quyền biểu quyết.

Như vậy KLS sẽ tổ chức tiếp đại hội cổ đông lần thứ ba vào thứ Năm tuần sau. Lần thứ ba sẽ không cần số phiếu tối thiểu.

Các nội dung Hội đồng Quản trị KLS trình đại hội cổ đông không có gì mới kể từ sau kỳ họp thứ nhất không thành công. KLS sẽ vẫn là một công ty chứng khoán như hiện tại. Do đó đại hội cổ đông lần hai khá tẻ nhạt và bình lặng. Các cổ đông tham dự ngồi chờ đợi đến 9h và ra về trong im lặng.