09:09 07/09/2007

Daiwa Securities SMBC có văn phòng tại Hà Nội

H.Xuân

Công ty Daiwa Securities SMBC (Nhật Bản) đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại Hà Nội

Ngày 6/9/2007, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện công ty chứng khoán nước ngoài cho Văn phòng đại diện Công ty Daiwa Securities SMBC (Nhật Bản) tại Hà Nội.

Văn phòng đại diện của Công ty Daiwa Securities SMBC sẽ hoạt động trong 5 năm và được phép thực hiện chức năng văn phòng liên lạc và nghiên cứu thị trường, xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tại Việt Nam.

Ngoài ra, văn phòng này cũng sẽ giám sát thực hiện các hợp đồng thỏa thuận đã ký kết giữa Công ty Daiwa Securities SMBC với các tổ chức kinh tế cũng như giám sát thực hiện các dự án do Công ty Daiwa Securities SMBC tài trợ tại Việt Nam.