22:14 14/04/2014

Đặt vấn đề lập viện nghiên cứu kinh tế chiến lược

P.V

Hội nghị toàn thể mở rộng năm 2014 của Trung ương Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội

Hội nghị kêu gọi các nhà kinh tế Việt Nam tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp
 đổi mới và phát triển đất nước.
Hội nghị kêu gọi các nhà kinh tế Việt Nam tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.
Cần lập một viện nghiên cứu tầm cỡ, quy tụ nhiều nhà khoa học kinh tế hàng đầu để có thể góp phần giải đáp các vấn đề kinh tế mang tầm chiến lược.

Đây là một trong những vấn đề được đặt ra tại hội nghị toàn thể mở rộng năm 2014 của Trung ương Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam (nhiệm kỳ 5), diễn ra ngày 11/4 tại Hà Nội.

Theo một số ý kiến, viện nghiên cứu này có thể kết hợp chặt chẽ với các trường, viện trong nước để có những đóng góp thiết thực và đúng địa chỉ.

Bước đầu, có thể lấy ban nghiên cứu khoa học của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam làm nòng cốt, mời thêm các cộng tác viên bên ngoài để có thể đi sâu nghiên cứu từng vấn đề.

Trong bối cảnh nền kinh tế đang tái cấu trúc, hội nghị cũng nhấn mạnh trách nhiệm của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam trong nghiên cứu, phản biện khoa học, đóng góp cho sự phát triển của đất nước và dân tộc.

Trong ý kiến phát biểu của mình, GS. Trần Phương, Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đã nêu cụ thể các chủ đề cần phân tích, nghiên cứu liên quan đến phát triển các ngành công nghiệp, nông nghiệp và giao thông vận tải, để các ngành này có thể phát triển có hiệu quả trong điều kiện mới.

Cũng theo ông, Ban Khoa học và Ban Thư ký Trung ương Hội cùng Thời báo Kinh tế Việt Nam cần hợp tác để một số hoạt động của Câu lạc bộ Kinh tế được tiến hành năng động, sáng tạo, có nội dung phong phú, chất lượng cao, thường xuyên đóng góp tốt bài vở cho Thời báo Kinh tế Việt Nam. Đồng thời, có nhiều ý kiến thiết thực đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội 12 của Đảng, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và đóng góp cho công luận xã hội.