20:59 06/01/2021

Đầu năm 2021, một cá nhân và tổ chức bị phạt tiền

Hà Anh

SSC đã ký ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Quang Kiên (Thái Nguyên) và Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại BDM (Hà Nội)

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ký ban hành các quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Quang Kiên (Thái Nguyên) và Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại BDM (Hà Nội).

Theo đó, ông Đỗ Quang Kiên bị phạt 31,250 triệu đồng do đã có hành vi vi phạm hành chính là báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn.

Cụ thể: ngày 15/4/2020, ông Đỗ Quang Kiên đã mua 136.000 cổ phiếu của CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (mã DHM-HOSE), dẫn đến số lượng (tỷ lệ nắm giữ) cổ phiếu tăng từ 1.525.600 (4,859%) lên 1.661.600 (5,292%) cổ phiếu, trở thành cổ đông lớn của DHM.

Đến ngày 20/4/2020, ông Đỗ Quang Kiên đã bán 7.010 cổ phiếu DHM, dẫn đến số lượng (tỷ lệ nắm giữ) cổ phiếu giảm từ 1.571.600 (5,005%) xuống 1.564.590 (4,983%) cổ phiếu, không còn là cổ đông lớn của DHM.

Tuy nhiên, đến ngày 26/6/2020, HOSE mới nhận được báo cáo trở thành cổ đông lớn và không còn là cổ đông lớn của ông Đỗ Quang Kiên.

Còn Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại BDM, tổ chức có liên quan đến thành viên HĐQT FPT bị phạt 10 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cụ thể: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại BDM là tổ chức liên quan đến ông Đỗ Cao Bảo – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) mua 10.000 cổ phiếu FPT ngày 08/7/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.