09:57 30/12/2020

Chưa hoàn tất đăng ký giao dịch, Công ty Tổng Bách Hóa bị phạt nặng

Hà Anh

Công ty Tổng Bách Hóa đã trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016 , nhưng đến nay công ty chưa hoàn tất đăng ký giao dịch

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa (Hà Nội).

Theo đó, công ty này bị phạt 85 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty không báo cáo UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2017, 2018 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2018, 2019; Tài liệu họp, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019.

Đồng thời, công ty này bị phạt tiếp 350 triệu đồng do không đăng ký giao dịch chứng khoán. Cụ thể: Công ty trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016 (thời điểm Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết có hiệu lực). Tuy nhiên, đến nay công ty chưa hoàn tất đăng ký giao dịch.

Trước đó, SSC cũng có quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Dự án hạ tầng Thái Bình Dương (mã PPI-HOSE) với số tiền là 85 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

Nguyên nhân là PPI công bố Báo cáo tài chính quý 4/2018 (phát hành ngày 29/01/2019) có thông tin sai lệch so với Báo cáo tài chính năm 2018 được kiểm toán phát hành ngày 10/4/2019 về các chỉ tiêu: Dự phòng các khoản phải thu, Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn và Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngoài ra, công ty buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố thông tin sai lệch theo quy định tại Điểm a Khoản 6 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi theo Khoản 41 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.