08:51 07/09/2007

Đấu thầu trái phiếu chính phủ chỉ huy động được hơn 14%

Hoàng Xuân

Phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 15/2007 có kết quả trúng thầu thấp nhấp trong năm 2007

Phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 15/2007, tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào chiều ngày 5/9/2007 xem như không thành công như mong đợi.

Trong tổng khối lượng gọi thầu 700 tỷ đồng, Kho bạc chỉ huy động được 100 tỷ đồng, đạt 14,2%. Đây là phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ có kết quả trúng thầu thấp nhất trong năm 2007. Trái phiếu huy động có kỳ hạn 5 năm, phát hành vào ngày 7/9/2007, mệnh giá 100.000 đồng.

Mặc dù có 9 thành viên tham gia dự thầu với tổng khối lượng dự thầu là 2.000 tỷ đồng, gấp gần 3 lần so với khối lượng gọi thầu, song cũng chỉ có duy nhất một thành viên trúng thầu với lãi suất 7,8%/năm. Đây cũng là mức lãi suất dự thầu thấp nhất và cũng là lãi suất trần được Bộ Tài chính đưa ra tại phiên.

Lãi suất dự thầu cao nhất là 8,50%/năm. Theo nhận xét của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, mức lãi suất huy động trái phiếu tại phiên này đã cao hơn 0,35%/năm so với mức lãi suất trúng thầu tại phiên đấu thầu trái phiếu Kho bạc đợt 14 ngày 10/8/2007, cách đây gần 1 tháng.

Sau 14 đợt phát hành, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 7.260 tỷ đồng trái phiếu bằng hình thức đấu thầu qua Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.